Burçların Özellikleri

Burçlar, bir yıl içinde doğada yaşanan döngülerle paralellik gösterir ve anlam kazanır. Örneğin, Koç burcunun başladığı Nisan döneminde doğa uyanmaya başlar ve koç burcu başlatan öne çıkan özellikleriyle bilinir. Mayıs ayı toprağa bir şeyler ekme dönemidir ve boğa burcu üretkenliği bir şeylere form-biçim verme becerisiyle tanınır. Bu nedenle burcunuzun özelliklerini okurken, doğduğunuz dönemde doğada ve sizinle aynı zaman diliminde doğan diğer kişilerle benzer eğilimlere sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ancak bu bilgiler sizi tam anlamıyla tanımlamaya yetmez. Burada tarif edilen siz değilsiniz. Bir doğum haritası yorumunda; güneş burcunuz ve yükselen burcunuz yanında güneş sisteminde yer alan diğer gezegenlerin burç ve ev yerleşimleri ile birbirlerine yaptıkları açılar (bağlantılar/bağlantısızlıklar) birlikte değerlendirilir. Örneğin; Güneşiniz Boğa burcunda fakat, haritanızdaki diğer gezegenler çoğunlukla Koç ve Yay (ateş) burçlarında yerleşmiş olsun; siz diğer boğa burcu kişilerine göre daha hareketli cesur atak girişken bir tavır sergilersiniz. Ancak asıl hedefiniz bu enerjileri kullanarak sahip olduklarını koruyan, üreten, sabırlı ve kararlı bir kimlik geliştirmektir. Astroloji de yorum ve analizler en basit şekliyle böyle yapılır. Burçlar ve genel olarak taşıdıkları olumlu-olumsuz özelliklere, yatkınlık gösterebildikleri sağlık sorunlarına gelince;
(Bu yazı Barış İlhan ve Öner Döşer’in Astroloji derslerinden derlediğim bilgileri içermektedir.)

KOÇ ve YÜKSELEN KOÇ (Aries)  (21 Mart-19 Nisan)

Kendi başına bağımsız ve özgür yaşayabilme, hayatla mücadele edebilme gücüne sahiptir. Girişimci öncü gözü pek kafasına koyduğunu yapan, başkasından onay almadan harekete geçebilen bir yapısı vardır. Açık direkt ve nettir. Cesurdur, risk ve inisiyatif almada başarılıdır. Yeni şeylere başlama, kendini ortaya koyma coşkusu benmerkezci yanının daha çok ortaya çıkmasına neden olur. Kendi kendinin patronu olmak bildiği yolda yürümek ister, başkalarını yönetmeyi yönlendirmeyi örnek olmayı hedeflemez. Başladığı işi sonuçlandırmayı başarılı olmayı da hedeflemez sadece yapmak harekete geçmek ister. Bunun yanında çevresindekileri motive etmede heveslendirmede başarılıdır. Koç burcu içindeki ateşi yakma büyütme cesareti gösteremediğinde, kendi bildiği yolda ilerleyemediğinde pasif-agresif bir tutum izler. Kimliğini enerjisini bastırdığından daha saldırgan öfkeli hırçın yanı açığa çıkabilir. Sürekli yeni şeylere başlama isteği, maymun iştahlılık göstermesine süreklilik kazanamamasına sabırsız düşüncesiz plansız gereksiz riskler alan bir profil göstermesine neden olabilir. Bunun önüne ancak bir şeye başlamadan önce gerçekte neye neden başladığını fark ederek geçebilir. Öznelliği benmerkezciliği yüksek olduğundan çevresine verdiği zararı fark edemeyebilir, gereken duyarlılığı gösteremeyebilir. Gereksiz rekabet oyunlarına girişebilir. Koç burcu, vücutta baş ve kafa bölgesi ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklar, darbeler, yaralanmalar, baş ağrıları, migren gibi sorunlara yatkınlık gösterebilirler.

BOĞA ve YÜKSELEN BOĞA (Taurus)  (20 Nisan-20 Mayıs)

Somut ve gerçek olanla ilgilenir. Maddeye form-biçim verme, üretme, yaratma becerisine sahiptir. Sabırlı sakin serinkanlıdır, enerjisini belirli bir alanda uzun süreli olarak devam ettirebilir. Kararlıdır konsantrasyonu yüksektir, kendini riske atmaktan, yeni denenmemiş şeyleri uygulamaktan kaçınır. Fiziksel bedenini algılama, yaşamdan keyif alma, ihtiyaçlarını doyurma isteği gelişkindir. Müzik finans yemek sanat tarım giyim-dekorasyon sektöründe yaratan üreten geliştiren yanını başarıyla sergileyebilir. Ama önce duyusal-fiziksel ihtiyaçlarını gidermeli, kendini huzur ve güven içinde hissetmelidir. Sahip olduklarına rağmen içsel huzurunu sağlayamazsa, daha fazla güven keyif arayışı onu maddesel dünyada arayışa itebilir. Daha fazla para kıyafet ev yemek seks gibi şeylerle duyularını tatmin arayışına düşebilir. Güvence ve istikrarı sürdürme ihtiyacı, yeniliğe değişime karşı direncini artırabilir, tembelliğe cimriliğe sevk eder, öfkelenir. Tüm bunlar becerilerini kimliğini geliştirmesini engeller. Gerçekte neye ne kadar ihtiyacı olduğu fark edebilmesi çok önemlidir. Yaşamda sahip olduklarıyla mutlu olabilmeyi öğrenmeli, güvenli huzurlu, doğayla uyumlu, üretken bir hayat sürmelidir. Boğa burcu vücutta boyun boğaz gırtlak ense bölgesi ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara ses kısıklığı, bademcik, guatr, tiroit, boyun fıtığı gibi yatkınlık gösterebilirler.

İKİZLER ve YÜKSELEN İKİZLER  (Gemini)  (21 Mayıs-20 Haziran)

Yeni bilgilere ve iletişim kurmaya açıktır, bu konuda son derece kabiliyetlidir. Konuşmayı kendini ifade etmeyi öğrenmeyi çok önemser. Adaptasyon kabiliyeti özellikle fikirsel bazda çok yüksektir. Duygusaldan çok zihinsel olarak bağ kurar.  Entelektüeldir  rasyoneldir, zekidir, bilgiyi ortaya çıkarır ve yayar. Meraklıdır, sosyal ve yapıcıdır. Rasyonellik tarafsızlık ve merak İkizlerin anahtar sözcükleridir. Çevresinde olup biteni ilgiyle izler, her şeyden haberdar olmak ister. Bunu da soru sorarak yapar. İletişim becerilerini doğru kullanabilmesi ve geliştirebilmesi için mutlaka dinlemeyi de öğrenmelidir. Aksi takdirde sürekli anlatan konuşan karşı tarafa söz vermeyen kendine odaklı monolog bir iletişim tarzının içinde sıkışıp kalabilir. Algılaması güçlüdür, zihni hızlı ve kıvrak çalışır. Renkli neşeli esprilidir, taklit yeteneği vardır. Beden dilini özelliklerini ellerini iletişim kurarken iyi kullanır. Tarafsız önyargısız tavrını belli bir ahlak-değer yargısı oluşturarak koruyabilir. Ancak öğrendikleriyle beraber bunlarda sürekli değişim gösterebileceğinden bilgilerini kötüye kullanabilir. Dedikodu bilgi hırsızlığı gevezelik gibi olumsuz özellikleri öne çıkabilir. Sürekli merak eden sorgulayan şüphe eden yanını abartılı kullanırsa huzursuz kararsız endişeli yüzeysel sinirli bir ruh haline kapılabilir. İlişki kurarken yüzeysel davranabilir, ilişkide istikrarsız olabilir. Bir konuya veya kişiye karşı ilgisini çabuk yitirebilir, konsantrasyonu çabuk dağılır. Gerçeklerle sorunlarla baş etmekten kaçabilir, iletişim becerilerini kullanarak kendini her koşulda haklı çıkaracak şekle sokabilir. Önyargılarından arınıp merak duygusunu geliştirmeyi ve onu doğru kullanmayı öğrenmelidir. İkizler burcu vücutta sinir sistemi, eller-kollar-omuzlar, akciğerler bölgesi ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara nefes darlığı, astım, sinir sistemiyle ilgili sorunlara, el-kol-omuz problemlerine yatkınlık gösterebilirler.


YENGEÇ ve YÜKSELEN YENGEÇ 
(Cancer)   (21 Haziran-22 Temmuz)

Hafızası güçlü, duyarlı, ilgili-şefkatli, sezgiselliği gelişmiş, çevresini ailesini koruyan kollayan bir burçtur. Ev ve aile yaşamında huzur ve güvenlik arayışındadır. Geçmişi ve duygularıyla güven içinde olacağı kendini koruyabileceği belki de saklanabileceği bir yuva kabuk arayışındadır. Özel yaşamı, anıları sırları onun için çok elzemdir. Bir Yengeç olarak tavsiyem içinizdeki çocuğun sesine kulak verin. Neye özlem duyuyor neye ihtiyacı var, duygusal olarak geçmişinde yeterince tatmin edilememiş ilgilenilmemiş yönleri neler? Kabuğunuza çekildiğinizde küsüp alındığınızda bu tutumun arkasında yatan neden; bu temalarda gizli olan yüzleşilmemiş açığa çıkarılmamış olan şeylerdir. Önce kendinize şefkat gösterin, kendinizle ilgilenin böylece dışarıdan beklediğiniz ilgiyi sevgiyi görmeyince daha az yaralanır, daha az kapris ve alınganlık gösterirsiniz. Eğer duygusal anlamda kendinizi doyurabilirseniz, içinizdeki çocuğu mutlu edip onu büyütebilirseniz özgürleşebilir kabuğunuzdan çıkabilirsiniz. Aksi takdirde kendi ihtiyaçlarınızla yüzleşmekten korktuğunuzdan benliğinizi geliştiremez sürekli çevresindekilerin sorunlarını dinleyen çözüm arayan ilgilenen biri olur, böylelikle kendinizden kaçarsınız. Kabuğunuzdan çıkamaz, anılarla hüzünlerle yaşamayı alışkanlık haline getirirsiniz. Oldukça duyarlı ve hassas olduğunuzdan kendinizi dış dünyadan korumak için etrafınızdakilere veya çocuklarınıza annelik yaparak onları bir nevi kalkan koruyucu olarak sürekli yanınızda tutamazsınız. Kabuğunuzu güçlendirmek için, size meydan okuyan kimliğinizi geliştirmek için sizi zorlayan insanlara karşı da durmayı, mücadele etmeyi öğrenmelisiniz. Tıpkı elindeki az imkanlarla evini çekip çevirmek çocuğunu beslemek için var gücüyle çalışan zorluklara meydan okuyan bir anne gibi. Yengeçler kendilerini direkt ve net olarak gösteremezler, çevresindeki olumsuzlukları sezer içlerine alırlar ve hemen empati geliştirirler. Yengeçlerin hassas yapısı korunmaları için bir kabuğa maskeye ihtiyaç duymalarına neden olur, çünkü dış dünya acımasızdır ve onlar güvende olmak ister. Yengeç burcu vücutta mide, göğüs ve ciğerler bölgesi ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara reflü, mide problemleri, gastrit, bronşit, zatürre gibi yatkınlık gösterebilirler.

ASLAN ve YÜKSELEN ASLAN (Leo)  (23 Temmuz-22 Ağustos)

Samimi direkt ve spontanedir. Gerçekte kim olduğunu ne istediğini cesur yüreklilikle ortaya koyabilir. Bunu yapmak her zaman kolay değildir, beğenilmeme eleştirilme onaylanmama ihtimalleri onu ürkütebilir. Neşeli sıcak gösterişli tavırlarıyla dikkati üzerine çeker. Kendini göstermek becerilerini yaratıcılığını drama gücünü sergilemek, kendini özel ve önemli hissetmek ister. İnsanları organize eden yüreklendiren enerji veren bir yönü vardır. Bu yönleriyle sahnede sergilenen meslekler onun için biçilmiş kaftandır. Liderlik özellikleri gösterir. Organize etme yönetme becerileri gelişkindir. Aslan egosunu benliğini sahneye koyamadığında onu besleyemediğinde ya çok fazla öne çıkar ya da saklanır utangaçlaşır. İçten içe özel olduğunu hisseder bilir ama kendini ortaya koymaktan korkar. Diğer taraftan sürekli alkış isteyen egoist abartılı eğilimlerde sergileyebilir. Hayatın merkezinde kendisinin olduğu yanılgısına düşebilir. Onaylanma takdir alma isteği yüzünden eleştirilere fazla kulak asıp yaratıcılığını heyecanını bastırabilir, kendini özünü geri plana itebilir. Aslan içindeki güneşin enerjinin kendisiyle birlikte çevresine de ışık saçmasına parlamasına izin vermelidir. Aslan burcu vücutta kalp, omurga ve sırt bölgesi ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara kalp hastalıkları, sırt ağrılarına yatkınlık gösterebilirler.

BAŞAK ve YÜKSELEN BAŞAK (Virgo)   (23 Ağustos-22 Eylül)

Çok iyi bir gözlemci ve analisttir. Bir işin veya herhangi bir konunun işleyiş sürecini gözlemleyerek, verimliliğini nasıl artırabileceğine dair fikir ve projeler üretir. Hizmet üretmek, faydalı yararlı olmak ister. Uygulamacı pratik ve mükemmeliyetçidir. Aslında başak bir idealisttir. Ona göre yaşam ayrıntılarda gizlidir. İnsan ilişkilerinde gözlem yeteneğini kullanarak, karşı tarafın içinde bulunduğu durum ve ruh hali hakkında doğru tahminlerde bulanabilir. Oldukça çalışkan ve sabırlıdır. Beslenme düzenine, sağlığına önem verir ve özen gösterir, spor yapmaya gayret gösterir. Sağlıklı olanı yemeye çalışır. Kendinde eksik yetersiz gördüğü yanlarını geliştirerek mükemmel/eksiksiz olmak ister. Topluma insanlara faydalı olmak ister, bunu da ancak uzmanlaştığı şeyde en iyisini yapmaya çalışarak gerçekleştirebilir. Bu yönüyle mütevazıdir ve eleştiriye açıktır. Ancak gölge yönüyle sürekli kendini eleştiren yetersiz hisseden özgüvensiz birine dönüşebilir. Ya da çevresini sürekli analiz eden kusur bulan mutsuz huzursuz anı yaşayamayan biri haline gelebilir. Kendini geliştirmeden önce çevresindekilere öğretmenlik yapmaya başlayabilir. Mantığı analizci yanı hep ön planda olduğu için duygusal yönden tatmin olamaz. İşler yolunda gitmeyince karamsarlaşır. Çok gerçekçi ve kuşkucu olması mutlu olmasını zorlaştırır. Titizlik takıntı ve kaygılar Başağı bekleyen en büyük tuzaklardır. Yapabileceğinin/olabileceğinin en iyisini yapıp gerisini akışa bırakmayı, kendini ve yaşamı olduğu kadarıyla kabul etmesi ve sevmesi gerektiğini öğrenmelidir. Başak burcu vücutta karın bölgesi, diyafram, bağırsaklar ve sindirim sistemi ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara kolit, sindirim şikayetleri, bağırsak hastalıklarına gibi yatkınlık gösterebilir.

TERAZİ ve YÜKSELEN TERAZİ (Libra)   (23 Eylül-22 Ekim)

Uyum huzur denge ve ahenk arayışındadır. Hem ilişkilerde hem de yaşamın her alanında ben-sen dengesini, eşitliği sağlayamaya çalışır. Bu nedenle de kendi isteklerini kolayca dile getirmekte zorlanır ve “kararsız dengesiz” yaftası yer. Hâlbuki karşı tarafın istekleri ve ihtiyaçlarının en az kendisininki kadar önemli olduğunun farkındadır. Bu yüzden hayır demekte zorlanır. Taraf olmayı veya tek başına seçim yapmayı sevmez, her iki tarafı da dinleyip uzlaştırmaya orta yolu bulmaya çalışır. Nazik ılımlı kibar ve sevecendir. Sosyaldir. Uyumu ilişkilerinin yanında, dış görünümünde yaşadığı yerde de yakalamak ister, bu nedenle sanata güzele estetiğe önem verir. Huzurunu kaybetmemek, rekabete girmemek uğruna her şeye “evet” diyebilir. Halbuki içinde kendini mutlu edememenin verdiği sıkıntı ve öfke büyümektedir. Eşitliği sağlamak adına sürekli alacak-verecek hesabı yapabilir. Sanata güzele olan ilgisi aşırı düşkünlüğe, harcamalara neden olabilir. Bir terazi burcu ne istediğinin ve ne kadarından vazgeçebileceğinin farkında olup uzlaşma masasına öyle oturmalıdır. Sadece vermek çözüm getirmez, barışı sürekli kılmaz. Terazi burcu vücutta bel, göbek, alt karın, böbrekler, yumurtalıklar ve kasıklar bölgesi ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara yumurtalık kistleri, şeker-diyabet sorunları, böbrek taşları, bel ağrılarına yatkınlık gösterebilirler.

 AKREP ve YÜKSELEN AKREP (Scorpio)  (23 Ekim-21 Kasım)

Duygu ve tutkularında devamlılık gösterir, sadıktır. Şartlara göre duyguları değişmez, vazgeçmez. İyi odaklanır ancak ısrarcıdır. Derine iner araştırır, görünmeyeni görmek anlamak ister. Yaşamın hakikatini ve kendi gerçekliğinin ne olduğunu arayan bir burçtur. Bunun için iyi-kötü özelliklerini masaya yatırır, derinlerine iner ve kendiyle yüzleşir. Elbette tüm bunlar kendiliğinden olmaz. Yaşamın herhangi bir alanında yaşanan bir kriz, kayıp onu bu arayışa iter. Yaşamın olduğu her yerde ölüm ve yeniden doğum da vardır. Kaybetmek yenilgiyi kabullenmek sindirmek ve sonrasında yeniden doğmayı başarabilmek! Kontrol edemediği, gücünün yetmediği bir olgunun varlığını kabullenmesi ruhsal olarak da büyümesi pişmesi gerekir. Bazen akrep burcu kendini dönüştürmek değiştirmek yerine karşı tarafa odaklanabilir. Sezgileri yardımıyla karşı tarafı istekleri doğrultusunda yönlendirebilir, kontrol edebilir. Takıntılı, vazgeçmeyen, kıskanç, zorlayıcı, manipülatif bir tutum sergileyebilir. Halbuki öğrenmesi gereken içindeki yoğun duyguları ve tutkularıyla yüzleşip üstesinden gelmek, yenilenmek özgürleşmek ve yeniden doğmaktır. Vazgeçmeyi bırakmayı öğrenmesi gerekir. Krizleri büyümek için fırsata dönüştürmeyi öğrenmelidir, direnmek ne pahasına olursa olsun gücünü sürdürme tutkusu onu daha da aşağıya çeker. Akrep burcu çok iyi sır saklayan, ketum bir burçtur. Duygularını biriktirir unutmaz. Vefalıdır, sezgileri çok gelişmiştir. Sevdiğiyle bir olmak, tek vücut olmak, bütün olmak ister. Bu nedenle cinsellik onun için önem taşır. Akrep burcu vücutta üreme organları ve boşaltım sistemi ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara hemeroit, prostat, rahim hastalıkları, idrar yolları sorunlarına yatkınlık gösterebilirler.

YAY ve YÜKSELEN YAY (Sagittarius)   (22 Kasım-21 Aralık)

“Çok gezen mi yoksa çok okuyan mı bilir?” derseniz Yay burcu size elbette ki gezen cevabını verecektir. Onun için hayat yaşayarak öğrenilir. Hayata daha geniş bir pencereden bakabilmek için farklı kültürler felsefeler yaşamlar tecrübe etmek önemlidir. Bu yüzden keşif ruhu maceracı tarafı oldukça gelişkindir. İyimser pozitif özgüvenli cömert neşeli esprili özgürlükçü bir şekilde hayata yaklaşır. Kişisel gelişimine önem verir. Adaptasyon yeteneği güçlüdür. Yay burcu yabancı kültürler, yurt dışı ve uzak yerler, bilge kişiler, dini-felsefi konular, yüksek öğrenim-eğitmenler, akademisyenler-hakimler-yargıçlar, medya-yayıncılık konularıyla bağlantılıdır. Yine her türlü doğa sporları, geziler de Yay burcu ile ilişkilendirilir. Yay burcunun tüm bu konularla bağlantısı dünyayı kendi gözünden görüp anlayarak bir hüküm yargı oluşturma, hayat felsefesini oturtma gayretinden doğar. Yay burcunun en büyük tehlikesi kibirdir. Ben başkaları içinde en iyiyi ve doğruyu biliyorum, bu iş böyle yapılır, etik olan budur… gibi yaklaşımları onu fanatizme bağnazlığa kabalığa patavatsızlığa itebilir. Halbuki yaşamda doğrular herkes için aynı olmayabilir. Aşırı özgüveni iyimserliği işlerin kötü gittiğini anlamamasına yol açabilir. Kendini dev aynasında görebilir, tutamayacağı sözler verebilir. Yay burcu vücutta karaciğer, uyluk kemikleri, kalça ve üst bacak ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara karaciğer sorunlarına yağlanmalara, hormanel problemlere, spor sakatlanmalarına yatkınlık gösterebilirler.

OĞLAK ve YÜKSELEN OĞLAK (Capricorn)   (22 Aralık-21 Ocak)

Yaşamı toplumsal kuralları önemseyen ciddiye alan, sorumluluk sahibi bir burçtur. Toplumda önemli bir yer edinmek, başarılı olmak ister. Bu nedenle kendine koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için sabırla azimle hareket eder,hedeflerini uzun döneme yayar. Organize planlı ve programlıdır. Soğukkanlı, ağırbaşlı ve ciddiyet sahibidir. Kendini akışa bırakmakta zorlandığından stresi fazlasıyla yaşar. Erken yaşta olgunlaşır ve çokça sorumluluk alır. Hedefine ulaşmak için duygularına ket vurabilir, özel yaşamını geri plana itebilir. Böylece de yalnızlaşır, daha çok statü görev peşine düşebilir. Oğlak burcu hayatın ona koyduğu kurallara uymak başkalarının gözünde saygınlık kazanmak yerine, kendi istek ve hedefleri doğrultusunda ilerleyebilmeli kurallarını ilkelerini sınırlarını kendi belirlemelidir. Gerçekçi ciddi yapısı onu fazlasıyla depresif endişeli güvensiz melankolik bir ruh haline sokabilir. Çevresindekileri ve kendini sürekli kontrol eden kurallar koyan sınırlandıran birine dönüşebilir. Oğlak burcu vücutta saç diş cilt diz ve iskelet sistemi-kemik yapısı ile bağlantılıdır. Bu bölgelerdeki hastalıklara cilt alerjileri, romatizma, diş hastalıkları, eklem-ortopedik rahatsızlıklara yatkınlık gösterebilirler.

KOVA ve YÜKSELEN KOVA (Aquarius)   (22 Ocak-18 Şubat)

Herhangi bir grup veya toplum içinde kendi bireyselliğini sergilemeyi ve onu korumayı bilir. Oldukça sosyaldir, arkadaşlık kurmayı gruplar içinde yer almayı sever. Her düzeyden insanla sohbet edebilir, statüsüne bakmaz. Yeni ve denenmemişi denemeyi, orijinal olanı keşfetmeyi, yeni bir bakış açısı katmayı sever. Takliti sevmez, yenilik peşindedir. Yaşama fark katacak konulara merak duyar ve onları hayatına adapte eder. Bu, iş yaşamında önemli bir proje veya gündelik konularla ilgili küçük bir şeyde olabilir. Toplumsal kuralları, gelenekleri aşmak özgürleşmek ister. Bu tarafıyla bir devrimcidir ve isyancıdır. Tarafsız ve adil olmayı, herkese eşit mesafede durmayı önemser. Doğru bildiğini söyleyebilmek, haklının mağdurun yanında olmak ister. Toplum veya çevresi tarafından dışlanma tehlikesi yaşasa da Kova burcunun kendi olabilmesi, diğerlerinden farklı yaklaşımlarını, kimliğini gösterebilmesi çok önemlidir. Aksi halde sadece onaylanmak, çevresinden kabul görmek için mesafeli soğuk bir tutum sergileyerek yaşamını sürdürmeye başlar. Kalabalıktan biri olur, insanlarla bağ kurmaktan kaçar ve yalnızlaşır. Ya da sürekli düzene karşı çıkan ani tepkiler gösteren uyumsuz tutarsız tuhaf biri olup çıkabilir. Sırf faklı olmak uğruna fazla radikal marjinal davranabilir. Ütopik, uygulamadan yoksun fikirler üreten, muhalif biri haline de gelebilir. Kova burcu fikirlerinde oldukça ısrarcı, kararlı bir burçtur. Zaman zaman başkalarından öğrenme zorluğu da yaşayabilir. Kova burcu vücutta baldırlar, alt bacak ve ayak bileklerini temsil eder. Bu bölgedeki hastalıklar, kramplar, dolaşım bozuklukları, varisler, şişmeler, kan zehirlenmeleri gibi rahatsızlıklara yatkınlık gösterebilirler.

BALIK ve YÜKSELEN BALIK (Pisces)  (19 Şubat-20 Mart)

Balık burcunun sembollü birbirine bağlı ama zıt yönlere giden iki balıktır. Bir tarafı ruhsal aydınlanma peşindeyken diğer tarafı somut dünyanın peşinden gider. Bir tarafı evrenle bir olmak, kolektif bilgiye ulaşmak ister. Diğer taraftan da hayatın gerçekleri, maddesel dünya onu, kendini tanımlamasına zorlar. Halbuki o kendini aşmak istemektedir. Daha fazlası ötesi olduğunun farkındadır. Evrene insanlığa hizmet etmek, hayır işleri yapmak, bir şeye kendini adamak ister. Merhametli, son derece duyarlı, empatik, özverilidir. Maneviyatı sezgileri ve hayal gücü çok kuvvetlidir. Bu yönleriyle sinema resim müzik gibi sanat alanlarında yaratıcı eserler çıkarabilir. Ancak farkında olduğu hissettiği bu aşkınlık, sonsuzluk aynı zamanda kendi içinde kaosa korku ve endişeye de neden olur. Yön kaybına, hayal kırıklıklarına, aldanmaya bir nevi illüzyona açık hale gelebilir. Balık burcu sürekli daha ötesi de var diye düşündüğünden yaşadığı anın, yaşamın ona verdiklerinin farkında olmayabilir. Aşırı vericiliği, başkalarının yaşamlarına müdahaleye dönüşebilir. Sınırlarını çizmekte zorlanır. Kolay dağılır, karamsarlaşır, depresyona girme potansiyeli yüksektir. Kendini feda eder, egosunu hiçe sayabilir. Sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanır. Uyuşturucu, alkol gibi maddelere yönelebilir. Dalgınlık unutkanlık yaşayabilir, kendine acıyabilir veya suçluluk duygusuna kapılabilir. Halbuki yaşadığı anı hayatın ona verdiklerini kabul etmeli, “şimdi” ile bağlantı kurmalıdır. Balık burcu vücutta ayaklar, kabuklu yaralar ve epifiz bezi ile bağdaştırılır. Bu bölgedeki ağrılar, gut hastalığı, çıban, ayak-topuk hastalıklarına ve çeşitli bağımlılıklara, ilaç-besin hassasiyetlerine yatkınlık  gösterebilirler.