Retro (geri gitme) Nedir?

Güneş sisteminde yer alan her gezegenin kendi yörüngesinde izlediği belli bir seyir hızı ve rotası vardır. Ancak yeryüzünden güneş sistemindeki gezegenlere bakıldığında, gezegenler yılın belli dönemlerinde normalden daha yavaş seyrediyormuş gibi algılanabilir. Oysa bunun nedeni (dünyamızdan farklı olan), astronomik olarak takip ettikleri yörüngelerinin çap farklılıkları ve güneşe olan uzaklıklarıdır. Yeryüzünden baktığınızda Güneşe göre hizalandıklarında birinin daha öndeyken diğerinin geride kaldığını görebilirsiniz. Aşağıdaki çizimde Mars retrosunun ne olduğunu ve dünyadan bakıldığında Marsın izlediği yolun bazen ilerde bazende geride bazende aynı çizgide kaldığını görebilirsiniz. 3 te yavaşlıyor 4, 5, 6 numaralı yerlerde (dünyadan bakıldığında) Mars izlediği yolu geri gidiyormuş gibi görünüyor.

Bu durum sadece bir görsel yanılgıdan ibaret olsa da Astrolojik açıdan retro kavramı oldukça önemlidir. Yeryüzünden gezegenlerin geri gidiyormuş gibi göründüğü dönemlerde, dünyada yaşanan olaylar ve insanların verdiği tepkiler, psikolojik durumlarından elde edilen gözlem ve verilerle çeşitli bilgilere istatistiklere ulaşılmıştır.

Gezegenler geri gidiyormuş gibi göründükleri zaman diliminde, anlam ifade ettikleri konularda işlerin süreçlerin daha yavaş ilerleyeceği düşünülür. Bir nevi enerjinin dışa dönük değil daha içe dönük çalışmaya başlayacağının işaretidir. Durup düşünmek, üstü örtülmüş sorunları çözmek, içe yönelmek açısından bir fırsattır. Yaratıcılığın ve özgünlüğün arttığı bir dönemdir. Yaşamın temposu biraz yavaşlar ve siz eski hızda devam etmek isterseniz bir takım gecikmeler engellerle karşılaşırsınız. Çünkü zaman, özellikle gezegenin ifade ettiği konularda “durup düşünme, sorgulama, hazmetme ve geçmişte kalanı şeyleri temizleme, düzen getirme” zamanıdır. Gezegenlerin ifade ettikleri konuları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.

Venüs: aşk ve ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri, barış-uzlaşma, pazarlıklar, sevgi alma-verme temaları, yaşamda haz aldığımız şeyler, değerlerimiz, güzellik-estetik konuları, harcamalar.

Merkür: konuşma yazma fonksiyonları, akıl-mantık yürütme, algılama, sorgulama, sözleşmeler, ticari işler, yolculuklar, iletişime ve yazıya dair konular, iletişim ve ulaşım araçları.

Mars: cesaret ve mücadele gerektiren şeyler, dayanıklılık-irade gücü, inisiyatif alabilme, rekabet, yarış, mücadele etme, vücudun savunma sistemi.

Jüpiter: şans ve fırsatları yakalama, büyüme, yayılma ve ilerleme olanakları, iyimserlik, adalet (hukuk), din ve inanç konuları, bilgelik, cömertlik, savurganlık, aşırı iyimserlik.

Satürn: sorumluluklar, görevler, yeniden inşa etme-yapılandırma, disipline olma, olgunlaşma, kurallar-sınırlar, engeller, korku ve endişeler, depresyon, otorite.