2016 Yılında Türkiye

1024 640 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Güneşin, Oğlak burcunun sıfır derecesine geçtiği anda çıkartılan gökyüzü haritasında (ingress) yer alan gezegensel pozisyonların, o yılın tüm olaylarını etkileyeceği varsayılır. Bu haritalar, gezegensel enerjilerin liderler ve tüm ülke vatandaşları üzerindeki etkisini tahmin etmek için kullanılır. 22 Aralık 2015 tarihli haritayı kullanarak, Ana hatlarıyla 2016 yılında Türkiye’yi bekleyen atmosferden bahsetmek istiyorum.

Ankara’ya göre çıkardığım haritada, Yay burcu yükselmekte. Türkiye vatandaşlarının 2016 yılı genelinde gündeminde; medya, uluslararası koşullar, inanç ve özgürlükler, yüksek öğrenim sistemi ile ilintili konuların ağırlıklı olacağını söylemek mümkün. 1.evde yer alan güneş; halkın tutumu ve görüşlerinin 2016’nın gidişatı üzerinde oldukça etkili olacağını gösteriyor. 2016 senesinin başlığı “liderlik/başkanlık” konusu olabilir. Halk oylaması, referandum konuları yılın ilk yarısında gündeme gelebilir.

Haritanın dip noktasında yer alan Uranüs, sınırlarımızda ve ülke içinde yaşanabilecek ani değişikliklere işaret ediyor olabilir. Ülke içinde ve sınırlarımızda güvenliği korumak kolay olmayacak, beklenmedik ve hızla gelişen durumlara ayak uydurmakta ve etkin bir strateji oluşturmakta zorlanabiliriz. Kendi içimizde çelişkiye düştüğümüz konular, coğrafik ve politik açıdan başarılı güçlü ve öncü olma isteği, kaygan bir zemin yaratabilir. Ayrıca, bu ev muhalefetin de göstergesidir. Muhalefet partilerinde lider ve/veya tüzük değişiklikleri yaşanabilir. MHP ve CHP’de 1 Kasım seçimlerinden sonra başlayan yenilik-değişim isteği 2016 yıl geneline yayılabilir. 2016 yılında Barış, “barış için savaş”, Kürt meselesi gibi konular ve bu konularda pazarlıklar görüşmeler yargılamalar adalet arayışı… Hükumetin gündeminde bolca yer tutacak gibi görünüyor. Hükümet ve/veya Ülkenin lideri, hak-hukuk-adalet konusuyla, “hesaplaşma” temasıyla oldukça meşgul olabilir. Kendi politik amaçlarını net ifade etmeden, sorunlarla yüzleşmeden muhalefet partileriyle ortak hareket ediyormuş gibi görünebilir. Aynı tutumu, muhalefette sergileyebilir. Bu durum gerçek adaleti hiç bir zaman getirmeyebilir, uzlaşma zemininden tarafları uzaklaştırabilir. Muhalefet SFPageülke yönetiminde daha etkin olabilmek, sesini duyurmak adına 2016’da çok mücadele verecek diyebiliriz.

Satürn’ün pozisyonu, işletmeler ve hükumet için sorunun genellikle nerede olacağına işaret eder. 2016 için konumu pek de iç açıcı değil. Aynı zamanda Türkiye’nin 2015-2016 Güneş dönüşü haritasında da 12.ev vurgusu dikkat çekiyor. Bu ev, elde olmayan, gizli saklı koşullarla bağlantılıdır. Perde arkasında dönen, gerçeği görmemizi zorlaştıran faaliyetlerin olacağını (hem yerel hem de uluslar arası boyutta gelişen) söyleyebiliriz. Ve bu konular bizi köşeye sıkıştıracak, engelleyecek bir şekilde belli temalara hapsedecek gibi görünüyor. 2016’da dost ve düşmanı birbirinden ayırmak pek kolay olmayabilir. İstihbarat kurumlarına ve medya kurumlarına çok iş düşüyor. Uluslararası ticaret ve ilişkiler, medya-gazeteciler, inanç ve özgürlükler konularında fikir ayrılıkları ve beraberinde gelen dayatmalar  bolca gündemimizde yer alabilir. 11.evde yer alan Akrep burcundaki Venüs, Mecliste uzlaşmanın zor olduğu yıpratıcı bir atmosferi gösteriyor. Uluslararası birlikler (NATO, AB, G20 vb.) ile yapılan anlaşmalar veya var olan sorunların çözülmesi, ilişkilerin iyileştirilmesi, pazarlıkların yürütülmesi temaları yine meclisi ve hükumeti meşgul eden  ve de zorlayan önemli başlıklardan.

Sorunları başarıyla çözmek için; işler bir sistem kurmaya bakmalıyız. Bunun içinde daha esnek olmaya; farklılıklara evrensel bir bakış açısıyla yaklaşmaya özen göstermeliyiz. Toprak elementinde yer alan büyük üçgen açı kalıbı bu bakımdan oldukça destekleyici. Ülke vatandaşlarının özellikle gençlerin, akademisyenlerin, hukukçuların, sanatçıların daha aktif olması bir çıkış yolu sunabilir. Yeni ve sağlam, uygulanabilir, pratik, işler bir Anayasa oluşturulması için etkin bir çalışma grubu oluşturulabilir. Yine hukuk medya yayıncılık düşünce ve inanç özgürlüğü akademik eğitim dini eğitim konularında yeni düzenlemeler çalışmalar gündeme gelebilir.

Henry W. Longfellow’un dediği gibi; Ne kalabalık bir caddenin gürültüsünde ne de yığınların çığlıkları ve övgülerinde. Zafer ve yenilgi içimizdedir. 2016’nın Hepimiz için güzel gelişmelerle dolu  geçmesini diliyorum.