Posts Tagged :

2015 türkiye

2015 Yılında Türkiye

1024 640 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı


Güneşin, oğlak burcunun 0 derecesine geçtiği anda çıkartılan gökyüzü haritaları, o yılın özellikle ülke liderleri, Hükümet ve vatandaşlar açısından nasıl geçeceğine dair önemli ipuçları verirler.

Ankara’ya göre çıkardığım haritada, Terazi burcu yükselmekte. Türkiye vatandaşlarının 2015 yılı genelinde uyumu barışı huzuru hak-adaleti arayan ve bekleyen bir tutum içinde olacağını söyleyebilirim. Kuzey ay düğümü ve şans noktasının da burada oluşu bu isteğe pozitif yönde katkı sağlıyor. Ancak Uranüs ve Plutondan gelen zorlu açılar hem içte hem de dışta halkı manipüle eden zaman zaman şoke eden, baskılayan unsurların varlığına dikkat çekiyor. Yakın politik ilişkilerde dış işlerinde yaşanan beklenmedik gelişmeler, yaşanabilecek açık düşmanlıklar halkın huzurunu ve barışçıl tutumunu sürdürmesini zorlaştıracak gibi görünüyor. Ortak bir kamu bilincinin oluşturulması, sağduyunun hakim olmasında yardımcı olabilir…

Yıl içinde ülkemizde en çok vurgulanan temaları ise güneşin yer aldığı eve göre yorumluyoruz. 3.evde yer alan güneş; temel eğitim sistemi ve öğretmenler, komşu ülkelerle ilişkiler, basın medyaya dair konular, tüm iletişim ve ulaşım araçlarıyla bağlantılı temalar, telif hakkı ve patent uygulamalarının 2015’de dikkat çekeceğini gösteriyor.

Haritanın dip noktasında yer alan Venüs ve Pluton ise, muhalefet partilerinin kendi içlerinde bir çeşit güç savaşına girebileceğini, dağılmamak için yeni bir kimlik, politik tutum geliştirmek zorunda olduklarını gösteriyor. Bu gezegenlerin Uranüsten aldığı sert açı parti tüzüğünde veya kurumsal yapılarında önemli değişikliklerin yaşanabileceğini anlatıyor olabilir.

2015 yılında Hükümetin, objektiflikten uzak oldukça duygusal ve kırılgan bir tutum içinde olacağını söylemek mümkün. Haritanın 10.evini kesen yengeç burcu bize bu temaları işaret ediyor. Daha çok geçmişe, geçmişte yaşanan meselelere odaklanabilirler. Bu doğrultuda yeni stratejiler geliştirebilirler. Yine milli değerlere ve aile yapısına, tarihsel geçmişe, ülkenin sahip olduğu kültürel mirasa sahip çıkan, korumacı ve geleneksel yol ve yöntemler izleyebilirler.

Satürn haritanın 2.evinde ve akrep burcunun son derecesinde bulunuyor. Bu yerleşim Finansal konularda yaşanabilecek kriz ve zorluklara, ekonomik büyümedeki daralmaya, hane halkının alım seviyesindeki düşüşe işaret ediyor. Borsa ve Türk lirasındaki değer kaybı Hükümeti zorlayabilir. Milli gelirde ve vergi gelirlerinde de düşüş veya durağanlık yaşanabilir.

11.evde yer alan retro Jüpiter, Mecliste devam eden araştırma/soruşturma komisyonlarının yıl genelinde faaliyetlerine yoğun şekilde devam edeceğini gösteriyor. Uluslararası birlikler(NATO, AB, G20 vb.) ile yapılan anlaşmalar veya var olan sorunların çözülmesi, ilişkilerin iyileştirilmesi temaları yine meclisi meşgul eden önemli başlıklardan. Ayrıca (jüpterin ifade ettiği temalar) diplomatlar, dış işleri bakanlığıyla ilgili konular, yargı, eğitim kurumları, dini temalara yönelik çalışmalar üzerinde de yoğunluk yaşanacak.

Haritanın 4.evinde yer alan Mars, ülke içinde ve sınırlarımızda güvenliği korumanın Hükümetin öncelikli konuları arasında olduğunu anlatıyor. Yine, Hükümetin enerjisinin diğer 4.ev temaları olan; doğal kaynaklar, tarımsal araziler, inşaat ve maden sektörü, oteller, mezarlıklar, çiftçiler inşaatçılar ve toprak sahipleriyle ilgili temalar üzerinde yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. Doğa koşulları nedeniyle oluşan zararları telafi etmekte öncelikleri arasında yer alabilir.