Posts Tagged :

satürn yay

Marsın Yolculuğu ve Hayat Mücadelemiz

384 384 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Mart ayında gökyüzünün gündemi oldukça yoğun. Güneş ve Ay tutulmalarının yanında 27 Eylüle kadar dikkat çeken temposu yüksek bir Mars yolculuğu var. Tutulmaların genel olarak başlangıç ve bitişlerin habercisi olduğunu biliyoruz ama bir şeylerin olması için de bulunduğunuz zamana uygun sağlıklı bir çaba ve mücadele gösterebilmek önemli. 6 Martta Mars Yay burcuna geçecek ve 17 Nisanda geri gitmeye başlayacak (yeniden yay burcuna 2 Ağustosta geçecek); bu tarihten itibaren ilerlemek kolay olmayabilir. Mars yay burcundayken; dolambaçlı yollara sapmadan inandığımız ve düşündüğümüz gibi hareket etmek isteriz. Ancak geri giderken bu şekilde ilerlemek zorlaşır.

Yay burcu deneyimleyerek öğrenir. Düşünerek araştırarak okuyarak belli bir noktaya kadar gelebiliriz, bir adım daha ileriye gitmek içinse uygulamaya ihtiyaç duyarız. Yay burcunda hareket eden Satürn, tıpkı Mars gibi bizi kendi gerçekliğimiz ve inançlarımızla ile yüzleştirecek! Pek çok açıdan bazı testlere tabi tutularak daha toleranslı, esnek ve çok yönlü olmayı öğreneceğiz. 27 Mayısa kadar, Uzaklar yabancılar eğitsel uğraşlar medya ve akademik konularda yoğun bir mücadeleye sürüklenebiliriz. Zaman zaman şartlarla ve en çok da kendimizle mücadele etmekten, kendimizi değiştirmekten başka şansımız da kalmayabilir. Her halükarda o anki tema neyse, onun içinde birebir yer almanız gerekebilir. Bu süreçte, bir şeyleri deneyimlemekten kaçamayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızı ilişkilerinizi işinizi bağlarınızı geliştirip, değişen bakış açınız doğrultusunda, yeniden yoluna koyabileceğiniz zengin tecrübeler kazanabilirsiniz.

27 Mayıstan 30 Hazirana kadar Mars Akrep burcunda olacak. Bu dönemde, içinde bulunduğunuz koşulları daha iyi anlamak, odaklanmak için bir çeşit sorgulama döneminden geçebilirsiniz. Bugünler fikir ve inançları, idealleri yayma ve uygulama zamanı değil. Uğruna savaşacak, çalışıp didinecek çok şeyiniz olduğunu fark edebilirsiniz. Harekete geçmek için 1 Temmuzu beklemek, işleri yavaştan almak uygun bir seçenek olabilir. Düşüncelerinizin pratikte yetersiz kaldığını görüp bir vizyon strateji çalışması yapabilirsiniz. Retro dönemi; çabalarınızın ve düşüncelerinizin, yaşamınızın gerçekle olan bağlantısının sorgulandığı bir dönem olabilir. Bir nevi üzerinde çalıştığınız denklemin sağlamasını yapacaksınız. Pratikte nasıl işlediği, içinde bulunduğunuz çevre ve zamana uygun, ihtiyaçları karşılayan bir yansıması var mı? ne yapılabilinir? bunlar üzerinde çalışabilirsiniz.

Mars’ın geri gittiği 17 Nisan-30 Haziran döneminde planlar yavaşlayabilir, gecikmeler, stres yaratan koşullar ortaya çıkabilir. Öfkenizi, belki sağlıklı bir biçimde yansıtamadığınız enerjinizi kontrol altında tutmak için; alternatif yollar uğraşlar bulmaya çalışın. Dünyanızı, bakış açınızı genişletecek aktivitelerde olun. Olaylara insanlara hayata daha evrensel bir bakış açısıyla yaklaşmaya gayret edin, ön yargılarınızı sorgulayın. Farklılıklara ve gecikmelere tolerans göstermeli, alternatif çözümler denemeli ve önerilere açık olmalısınız. Zaten Balık burcundaki Güneş tutulmasının mesajı tam da bu yönde!

Işığınızı yansıtmanız dileğimle

jüpiter Neptün Satürn Çekişmesi

640 360 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Yaşamda fırsatları yakalamak ve onları doğru değerlendirmek çoğu zaman pek de kolay olmuyor. Özellikle de Jüpiter başakta iken, hem iş hem de özel yaşamınızda işler tereyağından kıl çeker gibi kendiliğinden gerçekleşmeyebilir. Gelişmeleri doğru değerlendirmek istiyorsanız; daha çok ve detaylı çalışmalısınız. Sizi yoran uğraştıran zaman alan konularla (kişi, olay, iş) ilgilenmeniz gerekebilir. Diğer taraftan Neptün Balık etkisiyle, hedeflerinizi ulaşılamaz bir noktadan seçebilirsiniz. Varacağınız yer, sizin beklentinizin altında kalabilir ya da hiç örtüşmeyebilir. Sınırları gelişimi çok net olmayan işler için fazlasıyla çaba harcayabilirsiniz. Elde edilmesi zor başarılar, işler-uğraşlar, insanlar, ev-yaşam planları içinde zaman kaybedebilirsiniz. Bu nedenle Satürn Yay‘ı doğru anlamaya bakmalıyız. Hayalleriniz ve çabalarınız arasındaki dengeyi onu kullanarak yakalayabilirsiniz. Sınırlarınızı daha iyi görmeli ve netleştirmelisiniz. Onları aşmanın gerçekçi yollarını aramalısınız. Bir yandan sizi çeken içine alan temalar, diğer taraftan onları yakalamak için yapılması gerekenler ve yüzleşilmesi gereken konular söz konusu olabilir. Değerlerinizi, bildiğinizden emin olduğunuz şeyleri, vizyonunuzu yeniden gözden geçirmeye bakın. Bu süreçte eksik kalan, tamamlanmayı bekleyen başka önemli temalar olduğunu fark edebilirsiniz.

Bu durumu belki de şöyle anlatabilirim. Ulaşılması zor yüksekçe bir raftan kitap seçtiğinizi düşünün ancak onu alabileceğiniz bir basamak yakınınızda yok. Bir şekilde size lazım olan aracı buldunuz, rafa ulaştınız ama bunun için bolca zaman emek harcadınız. Fark ettiniz ki istediğiniz kitap yerinde yok ya da var ama sizin almaya izniniz yok. Eylül ayından itibaren bir yıl boyunca ulaşılabilecek hedefler/hayaller peşinde olduğunuzdan emin olun ki çabanız boşa gitmesin! 17-18 Eylül 2015, 26 Kasım 2015, Mart ve Eylül 2016 tarihleri bu açıdan bizlere çok şey söyleyecek. Eğer hayaliniz yakalayabileceğiniz bir yerde ise, o zaman disipline olun ve çalışın. Esinlenmek ilham almak yeni bakış açıları kazanmak için oldukça elverişli bir dönem. Ancak yolda kaybolmamaya, detaylara takılıp kalmamaya dikkat edin. Eylül-Ekim aylarında hayaller planlar idealler doğrultusunda bolca çalışacak, kasım ayında ilk engellerle yüzleşeceğiz. Hedeflerin ne kadarı gerçek ve ulaşılabilir olduğunu ne kadar ilerleme katettiğinizi Satürn’ün devreye gireceği Mart ve Eylül 2016’daki tutulmalarla daha net görebilirsiniz.

Bu dönemde öne çıkan olaylar daha çok şu başlıklar altında toplanabilir. Güzel bir gelecek umuduyla yeni bir düzen, organizasyon, sistem kurma çabası. Algılamanızı olumsuz etkileyen eski inanç ve yargıların sorgulanması. Eski bakış açılarının kuralların çözülmesi, gerçeklerle yüzleşilmesi. Ulaşılabilir planlar için çaba harcamak, somut adımlarla fedakarca hareket etmek. 2016 Eylül sonuna kadar, idealler umutlar ve gerçekler arasında yaşanan karşıtlıklara, çeşitli organizasyon inanç grupları arasında çıkan anlaşmazlıklara şahit olacağız.

Bir insan niçin değişimden korkar? Değişim olmasaydı, ne olup bitebilirdi ki? Evrensel doğanın bu denli hoşuna giden ya da onun yapısına bu denli uyan, değişimden başka ne olabilir? Yaktığın odun değişim geçirmeseydi banyo yaptığın suyu ısıtabilir miydin? Yiyecekler değişime uğramasaydı, yemeğini yiyebilir miydin? Ve eğer değişim olmasaydı, yararlı bir iş yapılabilir miydi? Senin de tıpkı odunlar gibi değişmen gerektiğini ve bu değişimin evrensel doğa için aynı derecede gerekli olduğu görmüyor musun?” Marcus Aurelius
Herkese kolay gelsin, yolunuz sizi güzelliklere ulaştırsın…

Satürn Yay Geçişi

300 214 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Satürn geçişleri bulunduğu ev ve burç konularına bağlı olarak hayatımıza disiplin ve konsantrasyon katar, limitlerimizi gösterir, yetersizlik hissettiğimiz konularla yüzleştirir. Bu süreçte, daha iyisini yapmak zorunda olduğumuz duygusunu yaşarız. Yaklaşık 2,5 yıl süren bu geçişlerde hayatın hangi alanında sorumluluklar üstlenmemiz gerektiğinin farkına varır, o alandaki tercih ve yaklaşımlarımızı gözden geçirir eksiklerimizi tamamlamaya gönüllü olursak yeni ve köklü, ileriye dönük sağlam temeller atma şansını da yakalamış oluruz. O nedenle Satürn transitlerinin farkında olmak bizi korkutmak yerine, gelişim ve büyümek adına bir adım öne geçmemizi sağlayabilir. Tabii ki yaşadığımız ana dair ipuçlarını iyi okumak, cesaret ve sabır göstermek, sorumluluklardan kaçmamak, çalışarak ancak başarılı olabileceğimizin farkında olmak bu aşamada çok önemli. Astroloji de bu noktada bizlere yardımcı oluyor.

Satürn Yay burcunda olacağı 23 Aralık 2014-15 Haziran 2015 ile 18 Eylül 2015-20 Aralık 2017 tarihleri arasında; yaşama bakış açımızı yenilememiz, dini felsefi ve ahlaki inanç değer ve bilgilerimizi yeniden gözden geçirmemiz, sağlamlaştırmamız gerekecek! Çünkü bu konuların sınanacağı bir sürece giriyoruz. Engellere yenilip geri çekilmek ya da önyargılarımızı aşmaktan kaçmak yerine, kendimizi yeni bilgilere, evrensel entellektüel konulara, farklı öğreti ve değerlere açmalıyız. Kendi değerlerimizi yaşam felsefemizi kurmaya çalışmalı, ezbere dayalı tecrübe etmeden edindiğimiz bilgileri sorgulamalıyız. Daha önce başkalarına anlattığınız ve bildiğinizi sandığınız konuları aslında bilmediğinizi, altının yeterince dolu olmadığını fark edebilirsiniz. Farklı kültür ve diller, öğretiler, yabancılar ve onların yaşam biçimleriyle daha çok ilgilenebilir arayış içinde olabiliriz. Akademik ve eğitsel faaliyetler, uzaklara yolculuklar, din ve inançlar, kişisel gelişimle ilgili konular, eğitmenlik, doğa sporları ve aktiviteleri üzerine yoğunlaşabiliriz.

Bu geçiş sürecinde din ve inanç özgürlüğüne yönelik yeni uygulamalar (zorunlu din dersi uygulaması, dini okullar ve ibadet yerlerinin açılması, dini yaptırımlar ya da fanatik uygulamalar…), yüksek öğrenim sistemi ve kurumlarıakademisyenlerle ilgili konular, bilge kişiler-üstatlarhakimler-yargıçlarmedya-yayıncılık, uluslararası ticaret ve ilişkiler alanlarında yeni düzenlemeler kurallar sistem değişiklikleri meydana gelebilir. Türkiye haritasında işçiler, sağlık memurları, polis, asker, ordu mensupları, sendikalar, işçi örgütlerinin bu geçişten etkileneceğini söyleyebiliriz. Özellikle 2016 yılı ile birlikte Hükümetin bu konularda zorlanacağını, yeni bir yapılanma içine girmesinin zorunlu hale geleceğini söyleyebilirim. Yine halk sağlığını ilgilendiren konularda yeni düzenlemelerin çalışmaların yapılması söz konusu olabilir. Marsın yay burcundan geçeceği 2016 Mart ayından Ekime kadarki dönemde bu temalarda hareketlilik mücadele ve agresyon içeren koşullar fazlasıyla artabilir. Bu dönem yorucu ve yoğun geçebilir.

Satürn Yay burcundan geçerken, en çok yükseleni veya güneşi Yay İkizler Başak ve Balık burçlarında olanları etkileyecek. Yaşamlarına ileriye dönük köklü değişiklileri “zorunlu” olarak getirecek. Koç ve Aslanlar ise diğer burçlara göre daha az zorlayıcı, akıcı, şanslı etkiler altındalar.

Satürn’ün ifade ettiklerini daha detaylı incelemek isterseniz linki tıklayarak, Bir Satürn Yazısı‘nı okumanızı öneririm. Ayrıca, 17 Kasım 1985 – 12 Kasım 1988 yılları arasında Satürn Yay burcunda iken doğduysanız, bu yazıyı da mutlaka okuyun! 29 Yaş Bunalımı

Aşağıda Yükselen Burçlara göre yaptığım Satürn Yay geçişine ait genel değerlendirmeleri okuyabilirsiniz. Malum Satürn test ve kısıtlamaları, korkuları, zor yoldan öğrenmeyi anlattığından aşağıdaki yazıların sizi ürkütmesine izin vermeyin. Yaşamda form almak yani, kendimiz olmak, olgunlaşmak için baskı ve engellerle başa çıkmayı öğrenmemiz şart. Daha detaylı ve doğru bir analiz için Astroloji Danışmanlığı almanızı tavsiye ederim.

KOÇ: Akademik yaşamda, medya reklam yayıncılık hukuk konularında, seyahatlerde, yabancılar veya uzaklarla ilgili iş ve ilişkilerde fırsatlar ve beraberinde sorumluluk getiren olaylar tecrübe edebilirsiniz. Sabırlı ve gayretli olursanız, kalıcı başarılar elde edebilirsiniz. Hayat görüşünüzü inanç ve değerlerinizi sorgulayabilir, bu doğrultuda yeni ve farklı eğitimler alabilir yolculuklara çıkabilirsiniz. Bu yolculuklar daha içsel düşünsel boyutta olacağı gibi uzaklara farklı yerlere de olabilir. Bu süreçte İthalat ihracat işlerinde, akademik çalışmalarda detaylara özen göstermek sabırlı ve gayretli olmak gerekiyor. Zaman alan aksayan koşullar hevesinizi kaçırmasın. Yurt dışı bağlantılı iş ilişki ve bağlantılarda engel ve sorunlarla karşılaşmamak için tedbirli olmak, yasal düzenlemeleri atlamamak gerekiyor. Özellikle Güneşi Koç Aslan ve Yay burcunda olanlar; bu saydığım temalarda kendilerini ortaya koyarken daha rahat ilerleyebilir, başarılı kalıcı ve somut işler üretebilirler.

BOĞA: Eş dost aile veya ortağınız gibi diğer kişilerin kaynaklarını kullanma değerlendirme ve yönetme konularında sizi sınırlandıran aksayan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Sizi zorlayacak, yaşam standartlarınızı kısıtlayacak yüksek meblağlı uzun vadeli bir borç altına girebilirsiniz. Müşterek gelirlerde meydana gelebilecek azalmalar bütçenizi olumsuz etkileyebilir. Yatırım ve harcamalarınızı gözden geçireceğiniz, bütçenizi yeniden planlamanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Başkalarının üzerinden elde ettiğiniz gelirlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle kredi vergi miras sigorta muhasebesel işler nafaka burs gibi konularda problemler yaşama ihtimaliniz bu dönem boyunca yüksek olduğundan ortak parasal işlerde ve ilişkilerde daha sağlamcı, detaycı ve gerçekçi hareket edin. Bunun yanında bazılarınız ölüm, ameliyat, fobiler, endişe ve korku yaratan temalarla daha çok yüzleşebilir, onları aşmak için bir tedavi sürecine başlayabilir. Ayrıca Satürn’ün geçiş yaptığı 8.ev, başkalarıyla paylaştığımız tek vücut olarak hareket ettiğimiz temaları da anlatır. Diğerleri (eş aile dost ortak sevgili) ile ortak hareket edebilmek için, değerlerinizi inançlarınızı prensiplerinizi yeniden ortak bir potada eritme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sorunlar krizler karşısında ortak hareket etmekte zorlanıyorsanız, bu süreci yenilenmek için kullanın.

İKİZLER: 2,5 yıl boyunca hayatın gerçekleri ile yüzleşeceğiniz, testlerden geçeceğiniz alan özel ve iş ilişkileriniz, evlilik yaşamınız olacak. Süre giden ilişkilerinizde yakın dostlarınızla olan ilişkinizde, evliliğinizde, ortağınızla olan paylaşımlarda engellenmişlik duygusu, güven eksikliği, ben daha çok sorumluluk üstleniyorum veya ilişkiyi işbirliğini sürdürmek ciddi bir boyuta taşımada kendimi yetersiz hissediyorum duygusunu daha fazla yaşayabilirsiniz. İş veya özel her türlü ilişkide karşı taraf bize ayna tutar, zaman zaman eksik kalan yanımızı ya da hoşumuza gitmeyen inkar ettiğimiz taraflarımızı fark etmemizi sağlar. Sizi bağlayan ilişkiler işbirlikleri anlaşmalar içindeyseniz ve onların size iyi geldiğini sizi geliştirdiğini düşünüyorsanız, onun için çaba harcamak sorumluluk üstlenmek sabır gerektiren koşullar içine girdiğinizi bilmeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Bu dönem boyunca size meydan okuyan rakipleriniz ve düşmanlarınızla yüzleşmeniz de mümkün. Onlarla nasıl rekabet edilir, meydan okumalara nasıl karşılık verilir konularında sizi geliştiren tecrübeler yaşayabilirsiniz. Karşı tarafı kontrol etmeye yönelebilir veya onun sizi kontrol ettiği duygusuyla kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Satürn geçişi boyunca ilişkilerinizdeki sorunları aşmak için uzman bir kişiden danışmanlık almak faydalı olacaktır. Sürmesi mümkün olmayan anlaşmalar birliktelikler ise ayrılıkla sonuçlanabilir. Her şeye rağmen ilişkilerinizi güçlendiren sağlamlaştıran bir süreçten geçeceksiniz. Özellikle Güneşi Yay Balık Başak İkizler burcunda olanların; kendilerini ortaya koyarken zorlanabilecekleri, daha iyisini yapmak için çok gayret gösterecekleri bir süreç olabilir. Sık sık eleştirilere maruz kalabilirler. Zaman zaman karamsar ve endişeli bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Yaşam enerjinizi ve gücünüzü yüksek tutmaya çalışın.

YENGEÇ: Satürn geçişi esnasında organizasyon, disiplin ve konsantrasyon yeteneğinizi iyi kullanmanız ve geliştirmeniz gerekiyor. Hem iş yaşamında hem de özel yaşantınızda başkaları için daha çok çalışmanız, emek sarf etmeniz gereken yeni görevler üstlenebilir, iş veya çalışma yeri değişiklikleri yaşayabilirsiniz. İşyerinizde sistemsel veya yapısal değişiklikler gerçekleşebilir, çalışma arkadaşlarınız veya hizmet destek aldığınız insanlardan yana aksamalar kısıtlayan stres yaratan olaylar yaşayabilirsiniz. Bakıcı kiracı asistanınız gibi kimselerle olan ilişkilerinizi bağlarınızı yenilemeniz sınırlarınızı yeniden belirlemeniz gerekebilir. Yeni projeler görevler veya iş değişiklikleri beraberinde bu işin üstesinden gelebilecek miyim? daha çok çalışmalıyım? daha kontrollü ve sistematik olmalıyım gibi temaları gündeme getirecektir. Bol bol çalışıp yorulacak sorumluluk üstlenmeyi gerektirecek koşullar içine gireceğinizden gündelik yaşamınızda sağlık ve beslenme konularına önem vermek, yaşamınızı belli bir rutine oturtmak faydalı olacaktır. Sağlık kontrollerinizi atlamayın ve düzenli egzersiz yapmaya çalışın. Bedeninizi güçlendiren faydalı alışkanlıklar kazanmaya çalışın. 2,5 yıllık süreç esnasında çalışma yaşamınızda artan sorumluluklar beraberinde stresi, daha iyisi olmalıyım duygusunu ve iş ahlakına ilişkin sorgulamaları-çatışmaları artırabilir.

ASLAN: Aşk cinsellik flört konularında hayatınızın önceki dönemlerine göre daha ciddi uzun vadeli ilişkiler içine girebilirsiniz. Bazılarınızda aşk yaşamında daha kontrolcü kısıtlayan ilişkiler içine girebilir. Var olan ilişkinizi sürdürmek içinde daha fazla çaba harcamanız, ilişkinin getirdiği sorumluluklarının farkına varmanızı sağlayan şartlar içine girebilirsiniz. Çocuk sahibi iseniz; çocuğunuzla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onunla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Çocuk sahibi olma konusuna daha bir ciddiyetle ve istekle yaklaşabilir, bu konuda bir plan program dahilinde hareket etmeniz gerekebilir. Şu ana kadar hobi olarak yürüttüğünüz işleri uğraşları profesyonel olarak devam ettirme kararı alabilir, bu doğrultuda çalışmaya başlayabilirsiniz. Kısaca eğlence haz ve yaratıcılığa yönelik konulara disiplin ve düzen getirmenizin zorunlu olduğu bir sürece giriyorsunuz. Sahne sanatlarında, sportif konularda, her türlü yaratıcılık faaliyetlerinde, eğlence yaşamına yönelik işlerde başarılı olma isteğiniz artabilir. Ancak bunun için gerçekçi hareket etmek, eksiklerinizi tamamlamak, becerilerinizi ve özgüveninizi güçlendirecek çalışmalar içinde olmanız gerekiyor. Özellikle Güneşi Koç Aslan ve Yay burcunda olanlar; bu saydığım temalarda kendilerini ortaya koyarken daha rahat ilerleyebilir, başarılı kalıcı ve somut işler üretebilirler.

BAŞAK: 2,5 yıllık dönemde iç dünyanıza, derinlerde yatan duygularınıza, geçmişe ait meselelere yönelmenizde yarar var. Size yol gösterebilecek olgun-bilge insanlarla bir araya gelmek veya uzman kişilerden danışmanlık almak, derinlerde yatan duygu ve meseleleri aşmanızda fayda sağlayabilir. Evinize kendinize aile bireylerine daha çok zaman ayırmanız, daha fazla evde zaman geçirmenizi gerektiren koşullar içine girebilirsiniz. Ailevi sırlarla endişe yaratan temalarla yüzleşebilir, aile ilişkilerinizin temelini sağlamlaştırmak sorunları aşmak adına yeni adımlar atmanız söz konusu olabilir. Zorunlu taşınmalar, ev gayrimenkul alım-satımları, koşullar gereği aile büyüklerinin bakımını sorumluluğunu üstlenmenizi gerektiren olaylar gündeminize gelebilir. Evden çalışmanız söz konusu olabilir. Gelecek planlarınız veya kariyerinize yönelik kısıtlamalar, daha yavaş ilerleyen süreçler içine dahil olabilirsiniz. Hem kendinizden hem de yaşamdan ne istediğinize karar verebilmek için, kendinizi sorgulamalı korkularınızla yüzleşmeli yaşam felsefenizi yenilemelisiniz. Bu süreçte hem aile yaşamında hem işte hem de ikili ilişkilerde zorlanma sabır gerektiren olaylar yaşamınız olası görünüyor. Bunların hepsi kendi gerçekliğinizle yüzleşip, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeniz için yaşanıyor olabilir. Ailenize geçmişinize duygu dünyanıza yönelik sorun ve endişelerinizle yüzleşip onları çözebilirseniz, başarılı olabilirsiniz. Hayatınızın zor ama kendine getiren güçlendiren yaşama kök salmanızı sağlayan sürecinden geçeceksiniz. Özellikle Güneşi Yay Balık Başak İkizler burcunda olanların; kendilerini ortaya koyarken zorlanabilecekleri, daha iyisini yapmak için çok gayret gösterecekleri bir süreç olabilir. Sık sık eleştirilere maruz kalabilirler. Zaman zaman karamsar ve endişeli bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Yaşam enerjinizi ve gücünüzü yüksek tutmaya çalışın.

TERAZİ: Kardeşler ve yakın çevrenizle olan bağlarınızı yeniden gözden geçirecek, ilişkilerinizi yeniden yapılandıracaksınız. Yakın çevrenizde bu dönem sizi zorlayan, yavaş ilerleyen işler içine girebilirsiniz. Komşular, akrabalar yüzünden çeşitli zorluklar yaşayabilirsiniz ya da onlar çeşitli zorluklar problemlerle karşılaşabilirler. Bu nedenle ilişkilerinizde sınırlarınızı belirlemek, algılama mantık yürütme kendinizi ifade etme biçiminizi yenilemek için çalışmanız yararınıza olacaktır. Sık sık seyahat etmek, yazıp çizmek ve bu konularda sorumluluk gerektiren projeler içine girebilirsiniz. Bu dönem yazabilirsiniz. Her şeyi derinlemesine ve yeniden sorgulayabilirsiniz. Daha iyisini yazmak, fikir üretmek, proje geliştirmek isteğiniz artabilir. Zaman zaman da bu konularda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Belli konularda hiçbir şey bilmiyormuşçasına, her şeyi yeniden öğrenmeye, yeni bir perspektiften yaklaşmaya gayret etmeniz oldukça önemli. Zihinsel yorgunluklar yaşayabilirsiniz, sınavları geçmek eğitim sürecini tamamlamak için disipline olmak, belli bir program dahilinde hareket etmeniz sizin için faydalı olabilir. Kısaca eğitim yakın çevreniz üzerine odaklanacak, ticaret ulaşım medya iletişim haberleşme internet işlerinde zihinsel uğraşlarda zorluklar ağır aksak ilerleyen işler öne çıkarken, sorumluluk getiren uzun vadeli sözleşmelere de dahil olabilirsiniz.

AKREP: Maddi konularda sahip olduklarınızı korumak ve geliştirmek belki de bütçenizi yeniden yönetmeyi öğreneceğiniz 2,5 yıllık bir sürece girdiniz. Para kazanmakta kendi işinizi sürdürmekte zorlanabilir, gelirlerinizi kısıtlayan şartlarla karşılaşabilirsiniz. Uzun vadeli fakat yavaş işleyen zaman alan projelere başlayabilirsiniz. Gelir ve giderleri düzenlemek, zorunlu harcamalarla başa çıkabilmek, finansal konularda daha disiplinli ve kontrollü olmayı başarmak önem kazanacak. Parasal anlamda yokluk yaşayabilir, kendinizi güvencesiz hissedebilirsiniz. Geleceğe yönelik kalıcı bir birikim yapma isteğiniz ve olanaklarınız doğabilir. Daha tutumlu olmanızı gerektiren olaylar yaşayabilirsiniz. Geçiminizi devam ettirebilmek, kendi işinizi yürütebilmek için iyimser, aşırı özgüvenli harcama ve planlamalardan uzaklaşmanızı öneririm. Finansal işlerde daha organize düşünün, tedbirli hareket edin. Yine daha çok çalışıp daha az kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Kısaca finansal özgürlüğünüzü kazanma, bütçenizi dengeleme konularında testlerle karşılaşacaksınız. Ayrıca kendinize olan inancınızı ve sahip olduğunuz becerileri de sorgulayacağınız, kendinizi geliştirmek için çaba harcayacağınız bir süreç içine girebilirsiniz. Param pulum olmasa da ben kendimi sevebilir ve sevilmeye layık bulur muyum? Hiçbir şeyim olmasa bile sadece var olduğum için mutlu olabilir miyim? sorularıyla yüzleşeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

YAY: Yaşamınızı ve kendinizi yeniden şekillendireceğiniz, odak noktanızın kendiniz olacağı 2,5 yıllık bir döneme girdiniz. Kendinizle ilgili birçok şeyi yeniden fark edeceğiniz, ihtiyaçlarınızı keşfetmek için çabalayacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz.  Potansiyellerinizi ve limitlerinizi daha iyi anlayabilmek için, bir süre yalnız kalmayı seçebilirsiniz ya da koşullar bu yönde gelişebilir. Kendi yaşamınızın, yaptığınız seçimlerin sorumluluğunu daha çok hissettiğiniz, onlarla başa çıkmaya çalıştığınız bir döneme giriyorsunuz. Değerlerinizi, bir şeye başlarken ya da hedeflerinize ulaşmaya çalışırken izlediğiniz yöntemi, diğer insanlar gözündeki imajınızı, ilkelerinizi, düşünce ve davranış kalıplarınızı gözden geçirin. Onları sağlamlaştırmaya gayret edin. Zaman zaman da karamsar ve endişeli, kendini yetersiz ve yalnız hisseden depresif bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Bazılarınız için uzman bir kişiden danışmanlık almak faydalı olabilir. Yakın çevrenize karşı daha mesafeli, kaygılı yaklaşabilirsiniz. Bu süreçte zaman zaman kendinize olan güveniniz ve yaşama karşı iyimser bakış açınız azalabileceğinden, yaşam enerjinizi ve gücünüzü yüksek tutmaya çalışın. Beden sağlığınıza daha çok önem verin. Beslenmenize dikkat edin, sağlıklı alışkanlıklar edinmeye çalışın. Satürn geçişi kimliğinizi yeniden oluşturduğunuz gibi, bedeninizi de yeniden sağlıklı bir forma sokmanız için fırsatlar yaratabilir. Özellikle Güneşi Koç ve Aslan burcunda olanlar; kendilerini becerilerini ortaya koyarken daha rahat ilerleyebilir, hayatlarında başarılı kalıcı ve somut adımlar atabilirler. Güneşi Yay Balık Başak İkizler burcunda olanlar ise; kendilerini ortaya koyarken zorlanabilecekleri, daha iyisini yapmak için çok gayret gösterecekleri bir süreç olabilir. Sık sık eleştirilere maruz kalabilirler.

OĞLAK: Hayatınızda bir sayfanın kapanıp yepyeni bir sayfanın açılacağı bir döneme girmek üzeresiniz. Bunun içinde bazı şeyleri bırakmanız vazgeçmeniz kabulleniş içinde olmanız gerekiyor. Değiştiremeyeceğiniz, sizin kontrolünüz dışında gelişen olaylar, artık bir dönemin bittiğinin habercisi olabilir. Ruhsal bedensel ve zihinsel olarak bir arınma ve temizlenme döneminden geçtiğinizi düşünün. Size zarar veren, hasta eden, yük olan, mutsuz eden şeylerden uzaklaşmak için uygun bir zaman dilimi. Ancak bilinçli aklımızla bizim için neyin hayırlı olduğunu anlamak kolay olmadığından, bu süreci sindirmek anlamak da kolay olmayabilir. Yalnızlık, korku ve endişeler, güvensizlik, yetersizlik, engellenmişlik, kendinden şüphe etme gibi duyguları yaşayacağınız olaylar tecrübe edebilirsiniz. Bu dönem disipline olmakta, sınırlarınızı çizmekte, sorumluluklarınızı gerçekleştirmekte zorlanabilirsiniz. Belirsizlik karmaşa ortamında hareket etmeniz, kendinize bir yön hedef belirlemeniz zor olabilir. Özel veya iş ilişkilerini zorlamamakta, yolunda gitmeyen işleri sonlandırma cesaretini göstermenizde fayda var. Meditasyon yoga dua gibi içsel huzuru ve dinginliği yakalayıcı çalışmalarda bulunmak, doğaya çıkmak size iyi gelebilir. Sağlık konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Yaşamın kontrolünün “direksiyonun” her zaman bizim elimizde olmadığını, ne kadar çabuk kavrarsanız o kadar az zarar görmeniz olası. Maddi hırslarınızı hedeflerinizi gerçekleştirmekte zorlanabilir, engellenmişlik duygusuyla karşılaşabilirsiniz. Yanlış işler yapmamak için önce elinizden geleni yapın, sonra da olayları akışına bırakmaya özen gösterin. Eğer hastane hapishane yardım kurumları gibi yerlerde çalışıyorsanız yeni görevler sorumluluklar üstlenebilirsiniz.

KOVA: Takım çalışmalarında, sosyal çevre ilişkilerinde, grup dernek faaliyetlerinde yeni sorumluluklar üstlenebilir veya ilişkilerinizde sizi zorlayan sınırlandıran bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Kulüp dernek birlik veya siyasi faaliyetler içinde aktif olarak yer alıyorsanız yeni görevler, oluşumlar söz konusu olabilir. Yeni çevreler, plan ve umutlar, daha büyük bir hedef misyon için hareket etme isteğiniz artabilir. Bazılarınız da arkadaş ilişkilerinizi sorgulayabilir, onlardan uzaklaşabilir, sınırlarınızı yeniden çizme ihtiyacı duyabilirsiniz, ilişkilere daha ciddiyetle yaklaşabilirsiniz. Zaman zaman sosyalleşirken kendinizi yalnız, yetersiz ve diğer insanlara karşı kuşku ve şüpheyle yaklaşırken bulabilirsiniz. Yaşamınızdaki hayal ve umutlarınızın, kendinizden ve diğerlerinden beklentilerinizin ne kadar ulaşılabilir olduğunu sorgulayabilirsiniz. Kendinize daha gerçekçi somut yeni bir yol haritası çizmek için uygun bir dönem.

BALIK: Satürn’ün bu geçişi geleceğinize yönelik planlarınızda, iş yaşamında zorunlu değişimler yaşayacağınıza ve bazı testlerden geçeceğinize işaret eder. 2,5 yıl boyunca İş hayatında şartları koruyabilmek, başarılı olabilmek için çok çalışmak, özenli dikkatli ve sabırlı olmak önemli olacaktır. Liderlik ve yönetim becerileriniz sınanabilir. Üst pozisyondaki kişilerle, devlet kurumlarıyla olan iş ve ilişkilerinizde yoğunluk artarken aksaklıklar engeller de sizi zorlayabilir. Kariyerinizde, bir yandan başarı statü kazanma hırsınız artarken diğer taraftan da kolay ilerlemekte hızlı sonuçlar almakta zorlanabilirsiniz. İş yaşamında kariyerinizle ilgili konularda yeni fırsatlar beraberinde çok çalışmayı, kendinizi fazla zorlamanızı, daha iyisini yapmak için farklı alternatifleri seçmeniz yönünde sizi yoldan çıkarabilir. Mecburi şartlar nedeniyle iş hayatınız öne çıkarken, ev ve aile yaşamınız arka planda kalabilir, bu da sorunlara yol açabilir. Her zamankinden çok azami dikkat, sabır, konsantrasyon göstermeniz, detaylara kanun ve kurallara özen göstermeniz başarılı olmanız için şart. Gayretli olmak sabır göstermek iş ahlakına uygun davranmak bu transitin ana temasıdır, yoksa kariyerde ve toplumsal statüde önemli düşüşler yaşanabilir. Özellikle Güneşi Yay Balık Başak İkizler burcunda olanların; kendilerini ortaya koyarken zorlanabilecekleri, daha iyisini yapmak için çok gayret gösterecekleri bir süreç olabilir. Sık sık eleştirilere maruz kalabilirler. Zaman zaman karamsar ve endişeli bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Yaşam enerjinizi ve gücünüzü yüksek tutmaya çalışın.