Astrolojiye Dair

Yükselen Burç ve Önemi

1000 668 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Yükselen burç, doğduğunuz anda bulunduğunuz enlem ve boylamda (doğum yerinizde) doğu ufkunda yükselen takım yıldızıdır (zodyak burcu). Kişinin bakış açısını, hayata olan yaklaşımını hedefine ulaşmak için izlediği yolu tutumunu anlatır. Yükselen burç içine doğduğumuz çevresel şartlar ve çocukluk dönemi hakkında da bilgi verir. Böylece kendimize özgü geliştirdiğimiz bakış açıları, takip ettiğimiz yol ve yöntemler hakkında önemli ipuçları elde ederiz. Yükselen aynı zamanda özümüzü korumak, saklamak için kullandığımız bir maskedir. Korktuğumuz ya da yabancısı olduğumuz bir yerde kendiniz olmak çoğu zaman zordur. Böyle zamanlarda maskemiz devreye girer, yükselen ikizlerseniz bolca konuşur soru sorarsınız, boğaysanız inatçı ısrarcı bir tavır sergileyebilirsiniz, yengeçseniz kabuğunuza çekilirsiniz, kovaysanız kimsenin beklemediği farklı tepkiler verip kendinizi koşullardan soyutlamaya, duygularınızı korumaya çalışabilirsiniz.

Güneş burcunuzu saptamak için doğum tarihinizi bilmek yeterli ancak yükselen burcunuzu bulabilmek için doğum saatinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü her 2 saatte bir ufukta bir başka burç (takım yıldızı) yükselmeye başlar. Maalesef ülkemizde bir çok kişi doğum saatini net olarak bilmiyor. Ayrıca, çeşitli yıllarda farklı şekilde uygulanan yaz saati uygulamaları nedeniyle insanlar yükselen burcunu doğru saptamak konusunda problemler yaşıyor.

Peki yükselen burcu bilmek Astrologlar için neden önemli? Bir doğum haritasını yorumlayabilmek için yükselen burca ihtiyacımız var. Yükselen burç bir doğum haritasının başlangıç noktasıdır. Onu doğum haritasının giriş kapısı olarak da düşünebilirsiniz. Eğer bir haritada yükselen burcu bilmiyorsak, kişinin yaşamında nerede ne olabileceğini anlayamaz sağlıklı bir yorum getiremeyiz. Doğum haritasını 12 dilime (12 ev diyoruz) ayrılmış bütün bir pasta gibi düşünün. İlk dilim yükselen burcumuz ve 1.ev ile başlar. Sonrasında 2.3.4…12 evler ve burçlar birbirini izler. Her bir evin teması ve ifade ettiği hayat alanı farklıdır. Aynı zamanda gezegenlerinde! Güneş Ay Merkür Mars Venüs Satürn Jüpiter ve jenerasyon gezegenleri Uranüs Neptün Pluton 12 ev içinde yer alır. Bazen bir veya birkaç evde kümelenirler bazen de haritanın bütününe dağılırlar. Bu farklılık her birimizin öyküsünü birbirinden farklılaştırır, özgünleştirir.

Ayrıca gazete ve dergilerde okuduğunuz haftalık, aylık, yıllık burç yorumlarının hepsi yükselen burca göre yapılır. Yorumları okurken (güneşiniz koç burcundayken doğmuş olsanız bile) yorumları yükselen burcunuza göre okumalısınız. Peki bu yorum sistemi nasıl çalışıyor? Örneğin yükseleniniz akrep ise, doğum haritanızdaki 2.ev yay burcu olacaktır (akrepten sonra yay burcu gelir). 2015-2017 döneminde satürn yay burcunda olacağından kabaca, hem kendinize olan güveniniz hem de maddi kazanımlarınız üzerinde 2 yıl boyunca satürün geçişinin etkili olacağını söylemek mümkün. Bu yorumu farklılaştıran ise, bireysel doğum haritanızdır. 2.evinizde gezegen var mı? Varsa açıları ne? Ev yöneticisi nerde? Satürnle etkileşimi nasıl? gibi birçok tema birlikte değerlendirilir.

Yükselen burcunuzu biliyorsanız, burcun özelliklerini okuyarak bu konuyla ilgili genel bir bilgi elde edebilirsiniz. Bu sayede kişisel maskenizin ne olduğunu saptayabilir, size tuzağa düşüren yavaşlatan alışkanlıklarınızı ilgili burç temasını okuyarak öğrenebilirsiniz.

Yeniay ve Dolunay

1024 562 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Günlük veya haftalık burç analizleri yapmak yerine, ay içinde gerçekleşen Yeniay ve Dolunay enerjisinin, bizler ve tercihlerimiz üzerindeki olası etkilerini anlatan tahminlerimi sizlerle paylaşmayı tercih ediyorum. Çünkü Yeniayın hangi burçta olduğu ve diğer gezegenlerle yaptığı açılar, o ayın enerjisinin ve motivasyonlarının nasıl olacağı hakkında bize bilgi verir. Gökyüzü, yeni bir aya başlarken dikkatli olmamız gereken noktalar aynı zamanda var olan fırsatlar ile ilgili de ipuçları verir. Yeniayda bir şeylere; işe, aşk ilişkisine, ortaklığa, yatırıma, tedaviye, spora, eğitime… başlama enerjisi, cesareti ve iyimserliği yüksektir. 14 gün boyunca Ay büyüme evresinde olduğundan düşüncelerimizi planlarımızı işlerimizi başlatıp ilerletme fırsatını Yeniaya göre hazırlanmış, Astroloji analizlerini okuyarak daha avantajlı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Yeniaylar adı üstünde yenilenmek, ertelediğimiz işleri veya yeni fikirleri hayata geçirmek için güzel zamanlardır.

Dolunay zamanında ise her şey daha görünür olur. Başladığımız işleri sunmak varsa eksiklerini tamamlayarak geliştirmek için güzel zamanlardır. Dolunay zamanlarında var olan bir ilişki, evlilik, ortaklık, iş, proje… ile ilgili karar vermemiz seçim yapmamız da gerekebilir. Ancak yeni kararlar almak ve uygulamak için dolunay değil yeniay zamanlarını beklemek daha doğrudur. Çünkü Dolunayda Ay ve Güneş birbirlerine karşıt burçlarda yer aldıklarından çekişme, zıtlık, engellenme, duygusal olarak aşırı hassasiyet ve gerilim, agresyon enerjisi açığa çıkar. Tüm bunlar objektif ve sağlıklı kararlar almamızı engelleyebilir. Ancak bu karşıtlık enerjisi olumlu yönde sezgilerimizi ve yaratıcılığımızı da arttırır, eksik olan şeyleri fark etmemizi sağlar. Dolunayı takip eden 14 gün boyunca Ay küçülmeye başlar. Bu süreç kendi iç sesimizi dinleyip neyi isteyip istemediğimizin farkına varmamızda bize yardımcı olabilir. Bir şeyleri tamamlamak, bitirmek veya sonlandırmak için bugünleri değerlendirmekte fayda vardır. Böylece yeni bir yeniay döngüsüne hazır hale geliriz. Ve  bu döngü her ay böyle devam eder.

Kısaca Yeniay başlangıçları, Dolunay da gelinen aşamayı daha net anlattığı için bu tarihler üzerinden burç analizlerini yapmayı kendimce daha doğru buluyorum. Elbetteki yorum yaparken o ay içindeki önemli tarihleri de vurgulamayı ihmal etmiyorum.

Retro (geri gitme) Nedir?

293 172 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Güneş sisteminde yer alan her gezegenin kendi yörüngesinde izlediği belli bir seyir hızı ve rotası vardır. Ancak yeryüzünden güneş sistemindeki gezegenlere bakıldığında, gezegenler yılın belli dönemlerinde normalden daha yavaş seyrediyormuş gibi algılanabilir. Oysa bunun nedeni (dünyamızdan farklı olan), astronomik olarak takip ettikleri yörüngelerinin çap farklılıkları ve güneşe olan uzaklıklarıdır. Yeryüzünden baktığınızda Güneşe göre hizalandıklarında birinin daha öndeyken diğerinin geride kaldığını görebilirsiniz. Aşağıdaki çizimde Mars retrosunun ne olduğunu ve dünyadan bakıldığında Marsın izlediği yolun bazen ilerde bazende geride bazende aynı çizgide kaldığını görebilirsiniz. 3 te yavaşlıyor 4, 5, 6 numaralı yerlerde (dünyadan bakıldığında) Mars izlediği yolu geri gidiyormuş gibi görünüyor.

mars-retro

Bu durum sadece bir görsel yanılgıdan ibaret olsa da Astrolojik açıdan retro kavramı oldukça önemlidir. Yeryüzünden gezegenlerin geri gidiyormuş gibi göründüğü dönemlerde, dünyada yaşanan olaylar ve insanların verdiği tepkiler, psikolojik durumlarından elde edilen gözlem ve verilerle çeşitli bilgilere istatistiklere ulaşılmıştır.

Gezegenler geri gidiyormuş gibi göründükleri zaman diliminde, anlam ifade ettikleri konularda işlerin süreçlerin daha yavaş ilerleyeceği düşünülür. Bir nevi enerjinin dışa dönük değil daha içe dönük çalışmaya başlayacağının işaretidir. Durup düşünmek, üstü örtülmüş sorunları çözmek, içe yönelmek açısından bir fırsattır. Yaratıcılığın ve özgünlüğün arttığı bir dönemdir. Yaşamın temposu biraz yavaşlar ve siz eski hızda devam etmek isterseniz bir takım gecikmeler engellerle karşılaşırsınız. Çünkü zaman, özellikle gezegenin ifade ettiği konularda “durup düşünme, sorgulama, hazmetme ve geçmişte kalanı şeyleri temizleme, düzen getirme” zamanıdır. Gezegenlerin ifade ettikleri konuları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.

Venüs: aşk ve ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri, barış-uzlaşma, pazarlıklar, sevgi alma-verme temaları, yaşamda haz aldığımız şeyler, değerlerimiz, güzellik-estetik konuları, harcamalar.

Merkür: konuşma yazma fonksiyonları, akıl-mantık yürütme, algılama, sorgulama, sözleşmeler, ticari işler, yolculuklar, iletişime ve yazıya dair konular, iletişim ve ulaşım araçları.

Mars: cesaret ve mücadele gerektiren şeyler, dayanıklılık-irade gücü, inisiyatif alabilme, rekabet, yarış, mücadele etme, vücudun savunma sistemi.

Jüpiter: şans ve fırsatları yakalama, büyüme, yayılma ve ilerleme olanakları, iyimserlik, adalet (hukuk), din ve inanç konuları, bilgelik, cömertlik, savurganlık, aşırı iyimserlik.

Satürn: sorumluluklar, görevler, yeniden inşa etme-yapılandırma, disipline olma, olgunlaşma, kurallar-sınırlar, engeller, korku ve endişeler, depresyon, otorite.

Ay ve Güneş Tutulmaları

725 385 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Ay ve Güneş tutulmaları, çağlar boyunca insanlar için dikkat çekici olmuştur. Eski insanlar Güneşin ve Ayın ışığının kesilmesini, aydınlığın bir süreliğine karanlığa dönüşmesini “kötü veya önemli bir şeyler olacak” şeklinde yorumlamışlardır. Gökyüzü onlar için ulaşılmaz ve anlaşılmaz idi (ki hala öyle), şimdiye ve/veya geleceğe yönelik mesajların yukarıdan göklerden geldiği düşünülürdü.

Astrolojik bakış açısıyla, Ay Tutulmaları sırasında kendi gölgelerimizle karşılaşırız. Çoğunlukla bizde saklı olan, fark edilmeyi bekleyen konular açığa çıkar böyle zaman dilimlerinde. Astronomik olarak, Dünya Güneşin etrafındaki yıllık dönüşü sırasında bir gölge yaratır ve Ay da dönüşü esnasında 28 günde bir bu gölgeye düşer. Eğer 3’ü de aynı yatay ve dikey düzlemde iseler, tutulma gerçekleşir. Böylece, biz dünyadan baktığımızda, Ayın üzerinde kendi gölgemizi görürüz. 

Güneş Tutulmaları sırasındaysa, yaşam kaynağımız olan Güneş ile insan doğasının manevi tarafını yansıttığına inanılan Ay ve maddi alemin bir yansıması olan Dünya tutulma anlarında aynı düzlemde yer alırlar. Yarattıkları bu manyetik çekim alanı zamanda bir çentik yaratır; zihnimize bedenimize ve ruhumuza (meşhur 3’leme) farkındalık katar. Bu nedenle tutulmalara felsefi ve mistik bir bakış açısıyla yaklaşan düşünürler, bu dönemlerin yeni bir tecrübe alanına açılan kozmik bir kapı olduğunu varsaymışlardır. Yeni bir döngünün, yeni bir temanın geçiş noktalarıdır tutulmalar. Tutulma tarihlerine geriye doğru bir dönüp baktığınızda, bireysel yaşamlarınızda bir şeylerin başladığı bittiği ortaya çıktığı hızlandığı tarihlere kısa bir araştırma ile sizlerde rastlayabilirsiniz. Tutulmanın etki süresi doğum haritanıza ve Tutulmanın süresine bağlı olarak değişir. Etkileri hemen de ortaya çıkabilir ya da birkaç ay sonra oluşacak olayların tetikleyicisi de olabilir.

Bir yılda (en az) 2 Ay, 2 de Güneş Tutulması yaşanır ve bunlar birbirlerini takip eden periodlar halinde gerçekleşirler (2 haftada bir). Ay’ın ve Dünya’nın yörüngelerinin kesiştiği noktalara (eskilere göre, maddi ve ruhani alemin kesiştiği noktalar) Ay Düğümleri adı verilir. Bu noktalara 20 derece yakın bir noktada gerçekleşen yeniay ve dolunaylar, Ay veya Güneş Tutulmalarını oluştururlar. Tutulmalar, bir geçiş veya değişim zamanın habercisidirler. Ay tutulması; Dolunay zamanında gerçekleşir. Güneş Tutulması ise; Yeniay zamanında gerçekleşir. 

2018  tutulma tarihleri;

·       31 Ocak Ay Tutulması, Aslan burcunun 11.derecesinde 

·       15 Şubat Güneş Tutulması, Kova burcunun 27.derecesinde 

·       13 Temmuz Güneş Tutulması, 2Yengeç burcunun 20.derecesinde 

·       27 Temmuz Ay Tutulması, Kova burcunun 4.derecesinde

·       11 Ağustos Güneş Tutulması, Aslan burcunun 18.derecesinde