JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUYOR ve SERÜVEN BAŞLIYOR

JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUYOR ve SERÜVEN BAŞLIYOR

1024 678 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

Jüpiter Satürn Kavuşuyor ve Serüven Başlıyor, 21 Aralık 2020

Önümüzdeki 20 yılın hikayesi 21 Aralık 2020’de başlıyor. En uzun gecenin yaşandığı bugün ile birlikte başlayan bu yolculuk pek çok açıdan dikkat çekici ve heyecan verici. “Trend yaratan birleşimleri” ile astroloji tarihine damgasını vurmuş Satürn-Jüpiter ikilisi uzun bir aradan sonra hava elementi bir burç olan kovada bir araya geliyor ve yepyeni bir döngüyü başlatıyorlar. Son 200 yıldır toprak burçlarında kavuşmuşlardı (bu süreçte nadiren de olsa istisnalar oldu örneğin, 1980-81 terazi burcunda bir araya geldiler). 2020 Aralık ayında bu büyük toprak döngüsü artık tarihe karışırken yerini tam 200 yıl sürecek yeni bir serüvene bırakacak!

Jüpiter-Satürn’ün kova burcunda en son kavuşması MS 1226 ile MS 1405 arasındaydı ve bu dönem Vebanın birkaç büyük salgınını içeriyordu. Şimdikine benzer bir eşzamanlılık içinde! Avrupa tarihinde bu dönem “Orta Çağ/Karanlık Çağ’ın” sona ermesine ve Rönesans’ın başlangıcına işaret ediyor. Çok fazla yeniliğin doğmasına neden olan kültürel ve politik kargaşa zamanına. Ayrıca hatırlamakta fayda var. Bu dönemlerin ihtişamı hem de eşitsizlikleri var yani, iyisiyle kötüsüyle bir değişim dönemi (kaynak, https://www.astrologyuniversity.com/countdown-to-new-beginnings/).

Astrolojik açıdan bu iki gezegen birbirinin tam zıttı anlamları ifade eder. Eski deyişle Jüpiter en büyük iyicildir, şans ve fırsatlar getirir, genişleme, yayılma, büyümeyi temsil eder. Satürn ise en büyük kötücüldür, daraltır, engeller, kristalize eder, set çeker ve bolca teste tabi tutar. Bu ikili bir arada olduğunda Jüpiter, Satürn’ü bilinenin ötesine geçmek için zorlar. İyimserlik umut katar, onu geleceğe taşımak ister. Satürn, Jüpiter’i denetime tabi tutan bir müfettiş gibidir. Geçmişin gölgesinde ilerler ve hep tedbirlidir, karamsardır, kuralcıdır. Yani biri ileride diğeri ise geçmiştedir oysa biz şimdi şuandayız!

Bu ikilinin kova burcunda olacağı 21 Aralık 2020-14 Mayıs 2021 ile 28 Temmuz-29 Aralık 2021 günleri geçmiş ile gelecek arasında salınmamıza neden olabilir. Geçmişe ve geleceğe aynı anda bakarak yol almak elbette bizi geliştirir fakat mutlaka mevcut düzeni bozan bir etki yaratır. Bu durum istesek de istemesek de geleneksel ile yenilikçi, muhafazakâr ile reformist çelişkisini doğurarak bir iç çekişmeyi veya doğrudan dışarıya yansıyan meydan okumaları, protestoları beraberinde doğurur. Bu ikircikliğin tuzağına düşmeden geçmişten ders çıkarıp kendimize yeni bir gelecek yaratabilmek için dikkatli olmalıyız!

Bir başka açıdan Jüpiter ve Satürn’ün birlikteliğini bir kalp atışına benzetebiliriz. Kalp kasılır (Satürn) ve sonra atar (Jüpiter), bu sayede hayatta kalırız. Büyüme ve küçülme dengede olduğunda hayat devam eder. 2021 yılı içinde Jüpiter zaman zaman ritmi artırıp nabzı yükseltecek daha hızlı koşmak sınırları aşmak için fırsat tanıyacak. Satürn doğası gereği nabzımızı düşürüp hareket kabiliyetimizi sınırlandıracak. Neyi ne zaman yapacağımızı söyleyecek, tıpkı bir ebeveyn veya kanunlar gibi. Bizler artık birer yetişkin olduğumuza göre iyi ihtimalle o içimizdeki otoritenin sesi olacak. O sesle olan iletişiminiz nasıl? Sizi eleştiriyor mu? Sizin farkınızda mı? Çok mu talepkar? Onay ve alkış alabiliyor musunuz? Derdinizden anlıyor mu? İyi ve zor zamanlarda size eşlik edebiliyor mu? 28 Ocak, 11 Şubat, 27 Nisan, 11 Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında doğacak olan yeniay ve dolunayların etkisiyle bu sesleri daha çok işiteceğiz. Mars’ın etkin olacağı 13 Ocak, 20-23 Ocak tarihlerinde de!

Toplumsal anlamda ise bu ikili, iş ve sosyal hayatı ilgilendiren yeni düzenlemelerin, uygulamaların, gelişen sektörlerin veya biten süreçlerin mimarı olacaklar. Hayatımızı kolaylaştıran, kalitesini artıran, yeni ufuklar katan uygulama ve buluşların tetikleyicisi olacaklar. Aynı zamanda bireysel ve toplumsal gelişimin devamı için yeni kuralların, yasakların, sistemlerin de büyük mimarı!

Bu ikili bir hava elementi burcu olan kovada bir araya gelecekleri için fırsat ve engeller bu burcun doğası ile ilgili olacağa benzer. Havaya özgü özelliği ile her an her yerde olabilen bizi saran yaşamsal bir etkiye sahip. Bir burç olarak Kova; kutunun dışına çıkmak, kendin olmak, farkını ortaya koymak, birey olmak ve toplum/grup/aile içinde kendine ait seçim ve özellikleriyle var olmak, kabul görebilmeyi başarmak anlamlarını taşır. Masallarda yer alan “çirkin ördek yavrusu” hikayesini hepimiz biliriz! İşte şimdi bizler kendi yaşamlarımızın bir yerinde bir konuda çirkin ördek yavrusunun geçtiği sınavlardan geçecek ve sonunda kendimiz olmanın coşkusunu yaşayacağız. Bazı seçimlerimiz veya doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz geçmişimiz nedeniyle dışlanabilir veya alkışlanabiliriz. Kendimizi kendimize ispat ederken utanç, suçluluk duygusu yaşayabilir dışlanmaktan korkabiliriz.

Ayrıca kavram olarak kova; eşitlik, yenilik, reform, grup ve birlikler, teknoloji, bilim-ilim, yapay zeka, gen teknolojisi, araştırma-geliştirme süreçleri, dijital uygulamalar, bilgiyi yaymak, deneyimsel süreçler, gelecek, uzay, kaşifler, bilim insanları vb. ile ilgilidir. Tüm bu konuları ve hatta ötesini de kapsayan değişimin ilk sıçrayışı bu ikilinin bir araya geldiği 21 Aralık 2020’de başlıyor. Kimi zaman beraber kimi zaman bir başımıza yapacağımız bu sıçrayışın güzelliklere vesile olmasını umuyorum. Bu ikilinin dozunu artıran bir diğer gezegene değinmeden yazımı bitirmek istemiyorum. Boğa burcunda ilerleyen Uranüs, 2021 yılı içinde 4 kez Jüpiter ve Satürn’e değerek tansiyonumuzu artıracak. 18 Ocak, 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde! Bu tarihlerde geçmiş gelecek ve şimdi kavramları içinde salınıp duracağız. Alışkanlıklarımızın kattığı güven ile bilinmeyen gerçekliğin verdiği kaygının bizleri adım atmaya zorlayacağını düşünüyorum.

Hava elementi burçları olan ikizler terazi ve elbette kovalar ile yükseleni bu burçtan olanlar bu geçişi iliklerine kadar hissedecekler. Rüzgâr tam arkanızdan eserken neyi geçmişte bırakmak neleri geleceğe taşımak istediğinize karar verin. Ateş elementi burçlar koç aslan ve yay ise bu geçişte rüzgârı karşıdan alacakları için gayretli olmalılar. Toprak ve su elementi olan boğa başak oğlak ile yengeç akrep ve balıklar fırtınanın çıkacağı ve dineceği anları iyi hesaplayarak yol almalılar. Son olarak burcunuz her ne o olursa olsun, ışığınızı tüm renklerinizle yansıttığınız bir başlangıç diliyorum sizlere.