Ay Düğümleri Burç Değiştiriyor

Ay Düğümleri Burç Değiştiriyor

350 200 Aylin İleri - Astroloji Danışmanlığı

AY DÜĞÜMLERİ BURÇ DEĞİŞTİRİYOR

“Karşılaştığınız sorunları, sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz”, Einstein. 

Astroloji, Güneş sisteminde yer alan gezegen hareketleri ile insan yaşamı ve doğası arasında bir etkileşim olduğu düşüncesine dayanır. Bu varsayıma göre; gezegen döngülerinin ve birbirleriyle olan etkileşimlerinin, insan yaşamı ve seçimleri üzerinde etkisi vardır. Gezegenlerin döngülerini doğru yorumlayabilirsek içinde bulunduğumuz andan biraz uzaklaşıp, hayatımıza ve deneyimlediklerimize daha uzaktan bakabilirsek, kendimizi daha iyi tanıyabilir ve kalıplarımızdan çıkabiliriz. Bence bu sürekli aynı yerde yaşayan, aynı konularla durmadan cebelleşen birinin bir süreliğine bambaşka bir yere yolculuk yapmasına benzer. Yaşadığınız yerden ilişki içinde olduğunuz insanlardan alışkanlıklardan sorumluluklardan uzaklaştığınızda başka türlü bir yaşam ve tercihin mümkün olduğunu idrak edersiniz. Kendinizi daha özgür hissetmeye başlarsınız, sorunlarınıza başka gözle bakabilirsiniz. Ve değişime gerçekten hazırsanız, geri dönerken kendinizde bazı şeyleri değiştirme kararı alıp dönersiniz. Ancak hazır değilseniz, yani kendi paradigmanızı değiştiremiyorsanız, insanlar nerelerde nasıl yaşıyor diyerek, gördüklerinizi heyecanla paylaştığınız bir hikayeniz olur, anlatır durursunuz. O anda sorunların içinde, zaman akıp gittiği halde, siz sıkışıp kalırsınız.

Yaşadığımız sıkıntı ve zorlukların, mutsuzlukların kaynağını çoğu kez farkındalığımızı artırarak idrak edebiliriz. Ve böylece onları geride bırakacak adımları atabiliriz. İnsan inançlarını, yaşama dair felsefesini, doğru-yanlışlarını, olmazsa olmazlarını, sosyal çevresini, işini/düzenini değiştirebilir, iflas edebilir, yaşamı belli bir alanda sekteye uğrayabilir… Bir sıçrayış yapabilmesi içinse, paradigmasını değiştirmeyi becerebilmelidir. Özellikle, 26 Nisan ile 10 Mayıs günleri arasında gökyüzünün bize verdiği en net mesaj sanıyorum ki bu… sonrasında bu etki 18 ay süren uzun bir zamana dilimine yayılacak. 2017 Mayıs- 2018 Aralık döneminde tecrübeleriniz daha çok şu iki konu başlığı altında yaşanabilir.

  1. Kendi değerini fark et, bunun için diğerlerinin onayını bekleme. 
  2. Mantığının sesini, kalbinin sesini duyamayacağın kadar yükseltme.
“Paradigma, herhangi bir alanda yerleşik yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallara ve uygulamalar bütününe verilen bir isimdir. Paradigma bir modelin, bir bakış açısının, kavrayış ve anlayışın adıdır. Bir paradigma, uzun süren deneyimler ve başarısı kanıtlanmış süreçleri içerisinde barındırabilir. Bu, söz konusu paradigmanın her zaman başarılı olacağı anlamına gelmez. Yeni bir paradigma eskisini geçersiz kılacak şekilde tüm kalıpları yıkarak kendi kurallarını koyduğunda artık eskisi için başarılı olabilecek bir zemin kalmamıştır (wikipedia)”.

Işığınızı yansıtmanız dileğimle,